Pie mums viesojas Latvijas Neatkarīgā televīzija
20.12.2016.

16. decembra rītā īpaši satraukti bija 5. klases skolēni, kuri gaidīja ciemos LNT žurnālisti Skrimanti Baļčūni. Viņa ieradās kopā ar operatoru Raitu Valteru. Iemesls- 5. klases skolēni rakstīja Eņģeļu pasakas un aizsūtīja labākās pasaku konkursam. No mūsu iesūtītajām pasakām Sanijas Dombrovskas pasaku 103 Eņģeļu darbi ieskaņoja video versijā Lauris Reiniks. Žurnāliste iepazinās ar 5. klases skolēniem, bija kopā latviešu valodas stundā, priecājās par zēnu un meiteņu Ziemassvētku rotājumiem, ieklausījās viņu dziedātājās svētku dziesmās. Ar asarām acīs klausījās bērnu uzrakstīto novēlējumu tekstus, jo viņai šķita īpaši jauki, ka bērni bija uzrakstījuši kopā ar ģimeni laba vēlējumus mazajam Lūkasam, viņa vecākiem, mīļajai mazulītei Anniņai, vienaudzim Reinim un jaunietim Krišjānim – viņi šogad paņemti eņģeļu paspārnē un ļoti gaida, cer, ka tiks saziedota nauda viņu rehabilitācijai, operācijai vai aprīkojuma iegādei. Bērni bija sarūpējuši dāvanu LNT komandai un teica paldies par lielo darbu, kuru tie veic, palīdzot smagi slimajiem bērniem. Ciemiņus priecēja Didža Ostrovska pašgatavotais dāvanu maisiņš un zīmējums uz ādas, kuru papildināja skolēnu vēlējumi un paraksti. Žurnāliste intervēja uzvarētāju Saniju, latviešu valodas skolotāju, ciemiņi priecājās par skolas sakoptību svētkiem un tikās ar skolas direktoru un 5. klases audzinātāju.

Aicinām visus, kuri vēl nav paspējuši, ziedot akcijas Eņģeļi pār Latviju slimajiem bērniem naudu gan Rimi veikalos, gan telefoniski. Lai visiem veselība, jo tā ir pati svarīgākā mūsu dzīvē, viss pārējais būs pēc tam!

Skolotāja S.Tutāne

Dalība Eņģeļu pasaku konkursā
09.12.2016.

Kā katros Ziemassvētkos, arī šogad eņģeļi nolaižas pār Latviju, lai aicinātu ikvienu palīdzēt smagi slimajiem bērniem.

LNT aicināja skolēnus, pieaugušos radīt savu Eņģeļu pasaku, kuru atskaņos Latvijā populāri cilvēki. Arī mēs, 5.klases kolektīvs, latviešu valodas stundā radījām savas pasakas, bet konkursam izvirzījām labākās-Undīnes Dzenes, Sanijas Dombrovskas, Ievas Rābes un Danielas Lambertes pasakas. 8.decembrī konkurss noslēdzās, un mēs priecīgi ieraudzījām, ka no 200 pasakām 30 labāko pasaku vidū ir mūsu Sanijas pasaka „103 Eņģeļu darbi”. Pasaku video versiju stāsta dziedātājs un pasākumu vadītājs Lauris Reiniks. Zīmīgi, ka tas ir arī Sanijas mīļākais dziedātājs.

Apsveicam Saniju, vēlam turpmāk vēl radošākas ieceres un veiksmi citos konkursos!

Piedāvājam Sanijas Dombrovskas pasaku, bet Laura izpildījumā varat noskatīties portālā skaties. lv!

103 Eņģeļu darbi

Kādreiz, pirms vairāk nekā miljardu gadiem, dzīvoja 103 labie eņģeļi. Katra mēneša pēdējā dienā tie sapulcējās sava ciema vidū un stāstīja cits pēc cita savus labos darbus.

Simttrešais palīdzēja atveseļoties trīs cilvēkiem. Sešdesmitais palīdzēja melnajai kaķenītei laist pasaulē sešus raibus kaķēnus. Trešais, visbaltākais no visbaltākajiem, palīdzēja Sniega mātei sniegpārsliņas izkaisīt.

Tādā garā visi simttrīs eņģeļi stāstīja savus darbus.

Deviņdesmit pirmais eņģelis ierosināja šomēnes palīdzēt slimiem bērniem. Visi piekrita. Ducis eņģeļu lidoja pa visu valsti un nolika kastes, kurās cilvēki varēja ziedot naudu. Trīs duči meklēja slimos bērnus un nesa dāvanas tiem. Pārējie kaut ko perināja, domāja un skraidīja šurpu un turpu, kaut ko meklējot.

Mēneša beigās eņģeļi savāca kastes. Tās bija tik smagas, ka daži eņģeļi tikko tās spēja pacelt. Cilvēki bija saziedojuši ļoti daudz naudas. Bērni atveseļojās. Eņģeļi bija ļoti laimīgi.

Sanija Dombrovska 5.a kl.
Madlienas vidusskola, Ogres novads

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)