Mācību ekskursija uz Ērgļiem
29.04.2019.

26. aprīlī 2. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Ērgļiem, lai apskatītu R. Blaumaņa mājas, kas izveidots kā muzejs “Braki”. Bērniem bija iespēja iepazīt kādas ēkas atrodas ap māju, izspēlēt pasaku “Velniņi” un uzzināt vēsturi par laiku, kad R. Blaumanis dzīvoja lauku sētā “Braki”.

Tālāk skolēni devās uz Madonu, kur iepazina saldumu pasauli. “Madonas karameles” bērnus iepazīstināja ar ražotnes darbu, parādot īsu video. Pēc tam bērniem pašiem bija iespēja kļūt par karameļu ražotājiem. Katrs izveidoja karameļu konfektes, izbaudīja grūto darbu, ko dara ražotne ikdienā.

Bērni arī apskatīja Latvijas augstāko virsotni Gaiziņkalnu. Devās augšā kalnā, lai pavērtos uz skaisto dabu no augšas.

Laiks lutināja, saulīte spīdēja un visi kopā varējām izbaudīt jauku dienu.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)