Ērgļi

Mācību ekskursija uz Ērgļiem

26. aprīlī 2. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Ērgļiem, lai apskatītu R. Blaumaņa mājas, kas izveidots kā muzejs “Braki”. Bērniem bija iespēja iepazīt kādas ēkas atrodas ap māju, izspēlēt pasaku “Velniņi” un uzzināt vēsturi par laiku, kad R. Blaumanis dzīvoja lauku sētā “Braki”. Tālāk skolēni devās uz Madonu, kur iepazina saldumu pasauli. “Madonas karameles”…