5. klases dalība “Finanšu laboratorijā”
25.04.2019.

2019. gada 25. aprīlī 5. klase devās braucienā uz Rīgu, uz Swedbank centrālo ēku, lai darbotos “Finanšu laboratorijā.” Tā ir spēle ar izlaušanās istabas (escape room) elementiem, kuras ietvaros skolēni tiek aicināti doties finanšu misijā. Skolēniem jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību saistītiem jautājumiem, jāzina par budžeta plānošanu, atbildīgu aizņemšanos, personības attīstību, drošību e – vidē un XXI gadsimta prasmēm. Atbildes ved uz koda atklāšanu, kas atslēdz seifu.

Uzdevumi bija interesanti un aizraujoši. Uzdevumi pildāmi komandās, kā rezultātā, Finanšu laboratorijas apmeklējums attīsta skolēnu prasmes sadarboties un strādāt komandā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Principā matemātika un dzīves skola.

Atverot seifus, katra komanda saņēma nelielas balviņas, kā arī diplomu par veiksmīgu dalību Swedbank finanšu pratības programmā „Finanšu laboratorija.”

Izmantojiet iespēju, aizbrauciet! „Finanšu laboratorijā” 4. – 12. klašu skolēni ar radošu uzdevumu palīdzību var nostiprināt skolā iegūtās teorētiskās zināšanas par finansēm un to pārvaldību gan ekonomikas norisēs, gan cilvēku privātajā dzīvē.

5. klases audzinātāja: Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)