Fotokonkurss „Es savai Tēvzemei…”
14.11.2016.

Gatavojoties Lāčplēša dienai un gaidāmajai Latvijas simtgadei, Saeima rīkoja fotokonkursu  “Es savai Tēvzemei…”

Konkursā piedalījās 10.klases skolnieces Māra Kļaviņa, Ketija Povha, 11.klases skolniece Anna Stauža un 12.klases skolnieces Undīne Piterniece un Airita Tirša. Kopumā fotokonkursam 56 autori iesūtīja 133 darbus.

10.novembrī, Saeimas nama Lielajā vestibilā atklāja jauniešu uzvarētāju darbu izstādi un sveica fotodarbu autorus, kā arī pedagogus, kuri mudinājuši jauniešus piedalīties konkursā. Fotokonkursā no Madlienas vidusskolas uzvarēja 10.klases skolniece Māra Kļaviņa.

Atklājot izstādi, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece pateicās jauniešiem par to, ka viņi savos darbos ir domājuši par Latviju, centušies ieraudzīt un parādīt citiem to, cik mūsu valsts ir skaista un cik daudz tā jauniešiem nozīmē.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis izstādes atklāšanā jauniešiem teica paldies par lielo atsaucību un dalību fotokonkursā, ko komisija sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru organizē jau vairākus gadus.

Viesojoties Saeimā, jaunieši devās ekskursijā pa parlamentu, kā arī apmeklēja Saeimas Aizsardzības komisiju. Pēc viesošanās parlamentā konkursa uzvarētāji devās uz Ādažu militāro garnizonu.

Vēstures solotāja A.Jākobsone

11

22

333

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)