How much do you know about English and European Union?
03.10.2019.

Par godu Eiropas valodu dienai, 25. septembrī Madlienas vidusskolas 10.-12. klases skolēni piedalījās viktorīnā – “How much do you know about English and European Union?”. No katras vidusskolas klases viktorīnā piedalījās 5 skolēni, tomēr komandas bija jauktas – katrā komandā 3 skolēni, pa vienam no katras klases. Komandu galvenie uzdevumi bija izdomāt savu nosaukumu un atbildēt uz 25 viktorīnas jautājumiem angļu valodā.

Visām komandām veicās ļoti labi, tomēr diplomu par 1. vietu ieguva komanda “Burkāni”, kuru pārstāvēja Annija Augšpule, Verners Cilēvičs un Oskars Veļigurskis.

Paldies visiem skolēniem par dalību!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)