10.klases iesvētības
05.10.2017.

Šogad, gluži tāpat kā citus gadus, skolā norisinājās 10. klases iesvētības, kurās tika pārbaudīta skolēnu izturība, saliedētība un prasme vienoties savā starpā. Nedēļas garumā, 11. klases kolektīvs, izlēmām pārģērbt viņus par ļoti spilgtām personībām.

Pirmajā dienā drosmīgos 10-tos pārģērbām par alu cilvēkiem, kuriem bija jāprot sazināties bez mobilajiem telefoniem. Otrajā dienā brašuļi devās uz pludmali, tādēļ mēs tos izlēmām ieģērbt peldcepurēs, pleznās, halātos, pasniedzot tiem dažādus peldēšanas palīglīdzekļus. Trešajā dienā, atgriežoties no pludmales 10-tajiem bija ļoti atbildīgs uzdevums, tie tika ieģērbti melnās, melnās drēbēs, automātiski kļūstot par spiegiem-izlūkiem. Jauniešiem nācās pierādīt savas zināšanas orientēšanās sacensībās pa skolu, kurās uzvarētāji varēja saņemt savus telefonus kā arī kādu saldumu par labi padarītu darbu. Ceturtā diena bija ceļošana laikā, kad tie kļuva par opīšiem- omītēm, taču tie iejutās pretējo dzimuma drēbēs, proti- meitenes bija opīši, puiši-omītes. Piektā diena bija garīgi svarīgākā, jo tie tik ieģērbti par sultāniem, kuriem bija nepieciešams sakopot spēkus iesvētību kulminācijai.

Iesvētību kulminācijā, mēs pārbaudījām, vai 10-tie ir pienācīgi sagatavoti kļūt par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Skolēni pierādīja, ka tajos mīt īsts vidusskolēnu gars. Tie nebaidījās nedz palikt slapji, nedz netīri! Īstu drosmi skolēnos pamanījām brīdī, kad tiem bija jādegustē dažādas jaunas receptes. Pasākuma noslēgumā, iesvētāmajiem nācās nošļūkt pa plēvi, kas tika novietota pakalniņā. Nododot zvērestu, 10-tie pierādīja to, ka ir piederīgi Madlienas vidusskolai. Mēs 11-tie, esam lepni par viņiem!

10. klases iesvētības
09.10.2014.

No 29. septembra līdz 2. oktobrim skolā norisinājās 10. klases iesvētības un tās organizēja 11. klases skolēni. Trīs tematiskajās dienās jaunie vidusskolēni iejutās dažādu subkultūru un interešu grupu lomās, parādīja savu atraktivitāti, saliedētību un sportisko garu. Pēc izturētajiem pārbaudījumiem ceturtdien sekoja iesvētību noslēgums ar zvēresta nodošanu un sertifikātu saņemšanu- desmitie kļuva par pilntiesīgiem vidusskolēniem.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)