karjeras izglītība

Karjeras izglītības programma

Karjeras veidošanas process sakas jau bērnībā. Bērnam augot, sāk attīstīties arī bērna intereses. Sākumā cilvēks iepazīst pasauli, tās likumsakarības, veido savu attieksmi pret to. Balstoties uz savu attieksmi, viņš nodarbojas ar pašizziņu un meklē sev atbilstošākās lomas sabiedrībā, izvēlas savas dzīves mērķus un to sasniegšanas ceļus. Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai,…

Karjeras nedēļas norises Madlienas vidusskolā

Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. No 17. līdz 21. oktobrim, tāpat kā visā Latvijā, arī mūsu skolā norisinājās karjeras jautājumu popularizēšana un par tās izpratni veicinošas aktivitātes. Karjeras nedēļas laikā skolēni iepazina vairākas profesijas, gan pazīstamākas, gan…

Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā

Lai aicinātu skolu jauniešus mērķtiecīgi un laikus plānot savu tālāko izglītošanos, nākotnes karjeru un profesiju, Latvijā no 26. līdz 30. oktobrim sākas Karjeras nedēļas pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”.Profesionālās karjeras izvēle ir sarežģīts jautājums mūsdienu dinamiskajā laikā. Visbiežāk jauniešiem trūkst izpratnes par konkrētām profesijām un to ikdienu. Ne visas…

Karjeras atbalsts

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Ja esi apmaldījies informācijas gūzmā, ja esi apjucis no daudzajām izvēles iespējām, ja vēlies izzināt savas spējas un talantus vai vienkārši sarunu par savu nākotni – piedāvāju individuālu karjeras konsultāciju vai dažādus uzdevumus e-klasē! Zvani…