Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā
22.10.2019.

Šogad vairāk nekā 200 skolēnu piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Šogad pamatskolas skolēniem bija iespēja piedalīties skolas pedagoga karjeras konsultanta vadītajās aktivitātēs, kur skolēni noteica savas stiprās puses, izvirzīja mērķus, lai sasniegtu veiksmīgāku karjeru, guva priekšstatu par izzudušām un nākotnes profesijām, attēloja tās zīmējumos, rakstīja CV un motivācijas vēstules.

Sākumskolas skolēni vairāk par profesijām uzzināja no klašu audzinātājām, profesijas attēlojot zīmējumos un spēlējot izzinošas spēles. Vidusskolas jaunieši apmeklēja karjeras diskusija Ogrē, ko vadība RTU Materiālu un instrukciju institūta vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš un Emergn Mašīnmācīšanās laboratorijas vadītājs, datu analīzes entuziasts Aldis Ērglis.

Straujā tehnoloģiskā attīstība, kā arī mākslīgā intelekta un robotizācijas ienākšana mūsu ikdienā jauniešiem liek domāt jau tagad par gudru savas karjeras izvēli un plānošanu. Ir svarīgi šobrīd attīstīt specifiskas prasmes, kas palīdzēs piemēroties darba tirgus mainībai nākotnē. Paši jaunieši norādīja, ka tikšanās palīdzēja gūt labāku priekšstatu gan par šī brīža darba tirgu un dažādām nozarēm, gan profesiju attīstību nākotnē.

Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem, un to finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē:

viaa.gov.lv/karjerasnedela

savukārt jaunumi – sociālajos tīklos:

facebook.com/TavaiKarjerai
twitter.com/TavaiKarjerai
facebook.com/VIAA.LV
draugiem.lv/viaa
twitter.com/VIAA_LV

Sagaidot Juglas kauju 99. gadadienu
19.10.2016.

„Karjeras nedēļas 2016” ietvaros 17. oktobrī mūsu skolas 5. un 6. klases skolēni kopā ar skolotājām Elitu Atslēdziņu un Marutu Viduci-Ševeli piedalījās Patriotiskās audzināšanas pārgājienā Zilajos kalnos “Sagaidot Juglas kauju 99.gadadienu”. Pasākumu organizēja Ogres novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, OINPA “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”, biedrība “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola”. Pārgājiens sākās Ogres pilsētas Zilo kalnu pakājē, apmēram 700 dalībnieku raitā solī virzījās pa Zilo kalnu slēpošanas trasi, pa ceļam apstājoties, lai nedaudz atpūstos un savāktu dabas materiālus Latvijas kartes izveidošanai satikšanās vietā. Pārgājiena dalībnieki nonāca laukumā pie Dubkalnu karjera ūdenskrātuves, kur viņus uzrunāja pasākuma organizatori – uzstājas vīru kopa “Vilki”, klašu kolektīvi ar radošu izdomu aizpildīja iepriekš iezīmētu Latvijas kontūru ar pārgājiena laikā savāktajiem dabas materiāliem.
Skolēnos interesi radīja militārās tehnikas un aprīkojuma paraugdemonstrējumi, to nodrošināja Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons. Bija iespēja apskatīt un pabraukt ar bruņu transportieriem un apskatīt dažāda veida ieročus. Notika atjautības un veiklības sacensības. Pusdienās tikām cienāti ar karavīra azaidu – putru un siltu tēju. Visi priecīgi un apmierināti par lietderīgi un aktīvi pavadītu dienu atgriezāmies mājās.

maruta

Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā
02.11.2015.

SONY DSC

Madlienas vidusskola jau otro reizi iesaistās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā Karjeras nedēļā, kuras vadmotīvs ir „Atver profesijas durvis!”. Šogad projektu atbalstīja jau divdesmit Latvijas pilsētas un novadi. No 12. līdz 16. oktobrim skolā tika organizēti visdažādākie pasākumi, mudinot skolēnus apzināties, cik nozīmīgi ir plānot savu nākotni jau skolas laikā, jo tas dod stabilitāti turpmākajai dzīvei. Pieņemot lēmumu, kuru profesiju izvēlēties no daudzajām šķietami aizraujošajām, ir svarīgi savlaicīgi apzināties savas intereses un spējas, situāciju darba tirgū un vēl virkni nozīmīgu aspektu. „Kas ir veiksmes noslēpums?”, „Kā izvēlēties tālākizglītības un karjeras virzienu?” un vēl citiem jautājumiem tikšanās reizēs atbildes centās sniegt dažādu profesiju pārstāvji.

20151014_093329

8. un 9. klases skolēnus uz sarunu aicināja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, ar 10. klases skolēniem uz tikšanos bija ieradies LUMA projekta „Esi līderis!” vadītājs Jānis Stabiņš, 10.–12. klašu skolēniem nodarbību vadīja Ikšķiles novada jaunatnes lietu speciāliste Agnese Jankuna, vidusskolnieces uzklausīja ģimenes ārstes Gaidas Bērziņas vērtīgos padomus. Lai iepazītos ar gida darbu, 2.a un 2.c klases skolēni devās uz R. Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un tikās ar vadītāju Zintu Saulīti. Ar savu profesiju jaunāko klašu skolēnus iepazīstināja arhitekte Liena Rone, sociālais darbinieks Ramona Ļeščišina, ugunsdzēsējs Lauris Trencis, medmāsa Mirdza Ozola, zemessargs Gunvaldis Kalva, truškope Māra Ostrovska, farmaceite Inese Kačanova, floriste Liene Tērauda. 8.–12.klašu skolēni labprāt kļuva par „ēnām” dažādu profesiju pārstāvjiem, un par šo iespēju jāpateicas Madlienas pagasta iestādēm un uzņēmumiem – vispārējā tipa pansionātam „Madliena”, pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis”, Madlienas kultūras namam, Latvijas pasta Madlienas nodaļai, AS „Sadales tīkli” Ogres nodaļai. Izstādē „Latvijas profesiju TOP 13” katra klase popularizēja un aicināja apgūt vienu no Latvijā pieprasītākajām profesijām. Karjeras nedēļa noslēdzās ar izklaides pasākumu 5.–12. klašu skolēniem, uz kuru bērni un jaunieši ieradās dažādu profesiju tērpos.

Karjeras nedēļas aktivitātes katram aicināja padomāt par savu nākotnes profesiju un to, kā savu dzīvi veidot mērķtiecīgu un pilnvērtīgu. Lai iesākto turpinātu, skolēniem kopā ar vecākiem ir iespēja izmantot skolas mājas lapā ievietoto informāciju par karjeru – kā plānot karjeru, kā iepazīt profesijas, kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi? Iespējams, ka, apmeklējot interneta portālu „Profesiju pasaule” www.profesijupasaule.lv un Nacionālās izglītības iespēju datubāzi www.niid.lv, katrs spēs vieglāk pieņemt lēmumu par piemērotāko profesiju nākotnē.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Elita Atslēdziņa

Karjeras nedēļa „Karjeras kurpes”
06.11.2014.

No 13. līdz 17. oktobrim skolā aizritēja karjeras nedēļas „Karjeras kurpes” pasākumi, mudinot skolēnus domāt par savām nākotnes iecerēm un akcentējot karjeras nozīmīgumu cilvēka dzīvē. 14. oktobrī 1.a un 1.c klases skolēni devās ciemos uz Madlienas pagasta pārvaldi un iepazina darbinieku profesijas un veicamos pienākumus. 2. klases skolēni apmeklēja Ķeipenes piparkūku ceptuvi „Ķeipenieši” un uzzināja šī ģimenes uzņēmuma veiksmes stāstu. 10.–12. klases audzēkņi tikās ar Banku augstskolas docentu Andri Fominu, bet 17. oktobrī – ar sabiedrisko attiecību speciālisti Ingu Latkovsku. 15. oktobrī 17 skolēni no 8. līdz 11. klasei izmantoja iespēju kļūt par ēnu kādam darbiniekam Madlienas pagasta teritorijā esošajā iestādē vai uzņēmumā. 16. oktobrī 5.–12. klašu skolēni tikās ar profesionāliem sportistiem, Latvijas izlases dalībniekiem – soļotāju Agnesi Pastari un kamaniņu braucējiem Ullu Zirni un Kristapu Mauriņu.

Skolēnu parlaments ar savām aktivitātēm aicināja 5.–12. klašu skolēnus pievērst uzmanību ģērbšanās stilam, domājot gan par krāsu saskaņu, gan lietišķā stila elementiem. Nedēļas garumā nelielā izstādē varēja apskatīt skolēnu vizuālās mākslas, netradicionālo rokdarbu un literāros darbus ar savdabīgu skatījumu gan uz karjeras kurpēm, gan dažādo profesiju pasauli. Nedēļas noslēgumā, 17. oktobrī, visi 1.–12. klašu skolēni pulcējās kopīgā pasākumā „Profesiju virpulī”, kurā katra klase popularizēja kādu no izvēlētajām profesijām. Nedēļas laikā tika izveidots īpašs mācību gada profesiju kalendārs – 12 mēneši, 12 klases un 12 dažādas profesijas.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)