Karoga svētki Madlienas vidusskolā
03.06.2019.

„Karoga svētki ir svētki mums pašiem – atskaites punkts, kurā paskatīties pašiem uz sevi, gan godinot vietu, kurā dzīvojam, mācāmies, strādājam vai vienkārši cienām citus cilvēkus, gūstam zināšanas, jaunus spēkus, rodam mieru un harmoniju.” Tādiem vārdiem visu skolas kolektīvu 31. maijā uzrunāja 12. klases skolēni, svinīgi ienesot skolas karogu un nododot to 11. klasei. Ar skaistām dziesmām, priecīgu noskaņojumu un lieliskiem vēlējumiem Karoga svētkus kuplināja mūsu skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Tikai runājiet” skolotājas Ivetas Mežajevas un apskaņotāja Mareka Liepas vadībā.

Skolēnus, pedagogus un visus klātesošos uzrunāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, un, kā katru gadu, svinīgi tika sveikti 2018./2019. mācību gada paši sekmīgākie un veiksmīgākie skolēni. Zelta liecību saņēma sākumskolas skolēni – 2. klasē – Patrīcija Anna Rone, 3. klasē – Denīze Nora Dzene, 4. klasē – Terēza Elza Rone, 5. klasē – Tija Kačanova. Ogres novada pašvaldības naudas balvas 6.–7. klašu grupā saņēma 6.klases skolniece Paula Trence un 7. klases skolniece Undīne Dzene, 8.–9. klašu grupā 9. klases skolniece Mariko Vītoliņa.

Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza Skolas padomes Gada balvu 12. klases skolniecei Māra Kļaviņai par sekmēs augstāko vidējo vērtējumu, savukārt Madlienas Uzņēmēju Gada balvu saņēma 12. klases skolniece Sonora Sproģe par augstāko sekmju kāpinājumu.

Kā katru gadu, aicinājām priekšplānā un suminājām visus tos skolēnus, kuriem sekmes bijušas tikai labas, teicamas un izcilas – vislabākie šajā mācību gadā bijuši: 5. klasē – Raivis Andriksons; Tija Kačanova; Harijs Jānis Pluģis; Sofija Rudņika; Marta Gulbe; Elīza Tirzmaliete. 6. klasē – Marta Ramona Graudiņa; Evelīna Irbīte; Justīne Mūrniece; Paula Trence. 7. klasē – Undīne Dzene; Alise Pētersone; Ieva Rābe. 8. klasē – Dāvis Saimons Jākobsons; Agija Masiule; Alise Trence. 9. klasē – Edgars Mežajevs; Krista Streile; Mariko Vītoliņa. 10. klasē – Elīza Rasma Bičevska; Ivanda Gurinoviča; Linda Smilškalne. 11. klasē – Annija Augšpule; Laura Krupskaja. 12.klasē – Henrijs Augšpuls; Raimonds Batura; Elvis Grāps; Māra Kļaviņa; Rainers Kriškāns; Sonora Sproģe.

Jauku pārsteigumu svinīgi paziņoja skolotāja Ligita Ridūze, ka, pateicoties sešu aktīvu un atsaucīgu skolēnu dalībai jauniešu izaugsmei piedāvātā programmā, Madlienas vidusskola iekļauta Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu sarakstā. Sertifikātu saņēma 10. klases skolniece Linda Smilškalne, 11. klases skolēni – Tince Mūrniece, Ance Ikauniece, Annija Augšpula, Laura Krupskaja un Verners Cilevičs.

Tāpat par aktīvu un enerģisku piedalīšanos ārpusklases darbā skolā daudzu gadu garumā mīļu paldies teicām topošajiem absolventiem, 12. klases skolēniem – Mārai Kļaviņai, Ketijai Povhai un Raimondam Baturam.

Saldas balvas un mūsu paldies tika pasniegts skolas interešu izglītības pulciņiem un kolektīvu vadītājiem! 1.–4. klašu korim, solistu un vokālo grupu pulciņam, vokāli instrumentālajai grupai „Tikai runājiet” un visu muzikālo kolektīvu vadītājai Ivetai Mežajevai; deju kolektīvam „ Lienīte” – 1.–2., 3.–5., 6.–8. klašu grupai un vadītājai Danai Balodei, kā arī koncertmeistarei Sarmītei Paeglei; instrumentālās mūzikas pulciņam un skolotājam Andim Bičevskim; mājturības pulciņam „Adatiņa” un skolotājai Ilzei Smilškalnei; floristikas pulciņam un skolotājai Ivetai Miķelsonei; radioelektronikas pulciņam un vadītājam Andrim Miķelsonam; skolēnu patriotiskās audzināšanas pulciņam un vadītājam Gunvaldim Kalvam; paldies 1.–3. klases sporta pulciņam „Mazie – ņiprie”; 5.–6., 7.–9. klases vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņiem; 4.–8., 9.–12. klases volejbola pulciņiem un skolotājai Ritai Pučekaitei; paldies teicām vidusskolas vieglatlētikas un basketbola pulciņam un skolotājam Jevgēņijam Liepam. Pasākumu vadīja 11. klases skolniece Tince Mūrniece, un 2018./2019. mācību gada pēdējo skolas dienu noslēdzām ar vārdiem: „Lai jaukas mums visiem vasaras brīvdienas, un tiksimies atkal Zinību dienā – 1. septembrī!”

Karoga svētki Madlienas vidusskolā
01.06.2018.

31. maijs Madlienas vidusskolas skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem nav tikai mācību gada pēdējā skolas diena. Šajā dienā skolas divpadsmito klašu skolēni tradicionāli nodod skolas karogu vienpadsmito klašu skolēniem, simbolizējot pēctecību skolas tradīciju saglabāšanā, izkopšanā un jaunu veidošanā un apzinot sevi, ka turpmāk būs zinošākie, pieredzējušākie un atbildīgākie, uz kuriem varēs paļauties gan skolas biedri, gan pedagogi.

Uzrunājot skolēnus un pedagogus, skolas direktors Edgars Viņķis pateicās ikvienam, kurš mācību gada laikā ir dejojis, dziedājis, spēlējis muzikas instrumentus vai aktīvi sportojis. Pateicās visiem, kura sniegums ir priecējis skolas pasākumos mācību gada garumā.

Pateicības vārdus un Atzinības rakstus par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu saņēma:
12. klase – Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka, Anna Stauža, Ieva Kristīne Jēgere;
11. klase – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Sonora Sproģe;
10. klase – Annija Augšpule, Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja;
9. klase – Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne;
8. klase – Krista Streile, Mariko Vītoliņa;
7. klase – Dāvis Saimons Jākobsons, Alise Trence;
6. klase – Undīne Dzene, Daniela Lamberte, Nauris Nutovcevs, Alise Pētersone, Ieva Rābe;
5. klase – Marta Ramona Graudiņa, Evelīna Irbīte, Justīne Mūrniece, Evelīna Liepiņa, Iluta Rubene, Paula Trence un Amanda Grundane.

Gandarījums, ka kopējas sadarbības rezultātā ar skolas padomi izdevās rast finansiālu atbalstu sekmēs veiksmīgāko skolēnu stimulēšanai, pasniedzot Zelta liecības un nelielas naudas balvas 2.–5. klašu skolēniem. Šoreiz veiksmīgākie – Denīze Nora Dzene, Terēza Elza Rone, Haralds Veide, Elīza Tirzmaliete un Paula Trence.

Pasākumā atzinības un pateicības vārdus un laba vēlējumus skolēniem un vecākiem teica skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone, kura pasniedza skolēniem jau ceturto gadu pēc kārtas skolas padomes balvu par augstāko vidējo balli mācību gadā. Šogad naudas balvu 100 EUR saņēma 9. klases skolniece Linda Smilškalne ar vidējo balli 9.19, savukārt Madlienas uzņēmēju balva 100 EUR tika pasniegta skolēnam, kurš savus mācību sasniegumus kāpinājis visstraujāk, šogad 12. klases skolniecei Annai Staužai ar kāpinājumu 9,8%. Lepojamies ar šo skolēnu godprātīgo un centīgo attieksmi pret mācību darbu.

Sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi šajā mācību gadā teicām paldies skolēniem, skolas absolventiem, kuri ar savu sabiedrisko darbību, atbalstu un iniciatīvu ir sekmējuši skolas pasākumu veiksmīgu un kvalitatīvu norisi – paldies Esterei Ozoliņai, Evijai Korovatskai, Annai Staužai un Mārtiņam Strazdiņam.

Skolas direktors E. Viņķis īpaši uzteica ikvienu interešu izglītības pulciņa dalībnieku, kuriem tika pasniegtas saldas balvas enerģijas atjaunošanai un stiprināšanai. Atzinība un nelielas pārsteiguma balvas interešu izglītības pedagogiem – Ivetai Mežajevai, Vinetai Tumanei, Sarmītei Paeglei, Ilzei Smilškalnei, Andim Bičevskim, Gunvaldim Kalvam, Ivetai Miķelsonei, Ritai Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.

Pasākuma laikā sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa sveica skrējiena „Veselības apļi 2018” laureātus un Madlienas vidusskolas vieglatlētikas četrcīņas sacensību uzvarētājus.

Šajā mācību gadā vidusskolas 10. klasē mācījās skolniece no Taizemes. Skolas direktors pasniedza pateicību par uzņēmību, neatlaidību un drosmi veselu gadu dzīvot un mācīties valstī ar pilnīgi atšķirīgu kultūru, tradīcijām un valodu. Jauniešu aplausiem skanot, tika pausts atbalsts un patiesas draudzības apliecinājums jaunajai skolas un klases biedrenei, ar kuru nākotnē kāds arī noteikti saglabās draudzīgus kontaktus.

Skolas Karoga svētki noslēdzās ar vidusskolas jauniešu vokāli instrumentālās grupas „Tikai runājiet” koncertu. Skanīgi, eleganti, radoši, talantīgi un sirsnīgi. Paldies pedagogiem Ivetai Mežajevai, Viesturam Lazdiņam un tehniskajam līderim Marekam Liepam.

Šobrīd daba ir pilnā plaukumā, saule staigā pa zemes virsu un aicina mūs visus pie dabas un ūdeņiem. Smelsimies saules un zemes spēku un enerģiju, lai tās pietiek nākamajiem Lielajiem darbiem!
Lai visiem jauka, piedzīvojumiem un pozitīviem notikumiem bagāta vasara! Tiksimies atkal rudens pusē!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Karoga svētkos saņem Skolas padomes un Uzņēmēju balvas
01.06.2017.

Tradicionāli 31. maijā – pēdējā skolas dienā – 12. klases skolēni svinīgi nodod skolas karogu nākamajiem divpadsmitajiem, vēlot kopt mācību iestādes tradīcijas, būt atbildīgiem par veicamajiem darbiem un būt paraugs it visā saviem jaunākajiem skolasbiedriem.

Skolas direktors Edgars Viņķis, uzrunājot skolēnus, uzsvēra skolas simbolu nozīmi kolektīva veidošanā, patriotisko jūtu izkopšanā. Svarīgi ir turpināt labi iesāktās tradīcijas, būt lepniem par panākumiem un prast pateikt paldies tiem, kuri palīdzējuši to kaldināšanā.

Uzsverot skolēnu godprātīgo mācību darbu sākumskolā, Zelta liecības saņēma Alise Žurēviča (2.a kl.), Haralds Veide (3.a kl.), Emīls Vanags (3.c kl.) un Justīne Mūrniece (4.a kl.).

Ar skolas Atzinības rakstiem par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu tika apbalvoti skolēni, kuru liecībās gada vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm: 4.a kl. – Marta Ramona Graudiņa, Justīne Mūrniece, Paula Trence; 5.a kl. – Undīne Dzene, Nauris Nutovcevs, Alise Pētersone, Ieva Rābe, Sanija Oleta Dombrovska, Kristianna Vjatere; 5.b kl. – Mērija Keita Sprukte; 6.a kl. – Dāvis Saimons Jākobsons, Alise Trence; 7.a kl. – Edgars Mežajevs, Krista Streile, Mariko Vītoliņa, Elvis Veinbergs; 8.a kl. – Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne; 9.a kl. – Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja, 10.kl. – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Sonora Sproģe; 11.kl. – Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka; 12.kl. – Undīne Piterniece, Sanita Rešinska un Airita Tirša.

Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza Uzņēmēju balvu (diploms un naudas balva 100 EUR) 5.a klases skolniecei Ērikai Jaunzarei par visstraujāko sekmju kāpinājumu, savukārt Skolas padomes balva (diploms un naudas balva 100 EUR) tika nosūtīta uz Krapes filiāli 5.b klases skolniecei Mērijai Keitai Spruktei par visaugstāko vidējo vērtējumu ballēs (9.25 balles).

Karoga svētkos godinājām pedagogus un skolēnus – interešu izglītības programmu aktīvus dalībniekus mācību gada garumā. Teicām paldies 2.–4.klašu kora vadītājai un diriģentei Ilzei Sprancei, deju kolektīva „Lienīte” (1.–3.kl., 4.–5.kl. un 6.–7.kl.) vadītājai Vinetai Tumanei, mājturības pulciņa „Adatiņa” vadītājai Ilzei Smilškalnei, teātra pulciņa vadītājai Aelitai Niedrītei, instrumentālās mūzikas pulciņa vadītājam Andim Bičevskim, zēnu vokālā ansambļa vadītājai Mārītei Kovaļevskai, patriotiskās audzināšanas pulciņa vadītājam Gunvaldim Kalvam, vieglatlētikas un basketbola pulciņa vadītājam Jevgēnijam Liepam, volejbola un sporta pulciņa „Mazie – ņiprie” vadītājai Ritai Pučekaitei.

Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Ar karoga svētkiem Madlienas vidusskolā noslēdzas mācību gads
02.06.2015.

Mācību gada pēdējā diena Madlienas vidusskolā sākās ar svinīgo pasākumu, kura laikā 12. klases skolēni svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem – nākamajiem 12-tajiem, kuri svinīgi solīja rūpēties par skolas tradīciju saglabāšanu, skolas un novada popularizēšanu un augsta izglītības līmeņa nodrošināšanu.

Uzrunā skolēniem un pedagogiem skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra katra un visu kopīgo ieguldījumu mācību darbā, mākslinieciskajā pašdarbībā, dalībā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Skolas Atzinības rakstu par augstiem mācību sasniegumiem šogad saņēma J.Kaktiņa, R.Kriškāns (5.kl.), E. Mežajevs, K. Streile, E. Veinbergs, M. Vītoliņa, E. R. Bičevska, R. Jurka, L. Smilškalne, L. M. Dzene, L. Krupskaja, K. Balode, M. Kļaviņa, R. Kriškāns (8.kl.), S. Sproģe, I. Rudzīte, K. Klesmane, E. Korovacka, B. Ločmele, U. Piterniece, S. Rešinska, A. Tirša, E. Sprukts, I. Streile, A. Pīķe un M. Praliča.

Skolēniem bija tas gods fotografēties pie skolas karoga.

Šogad Karoga svētkos tika ieviesta jauna tradīcija – Skolas Padomes Balvas pasniegšana skolēniem ar visaugstāko gada vidējo balli. Balvas laureāta diplomu un naudas prēmiju 100 € apmērā 9. klases skolniecei Beātei Ločmelei (vidējā balle 9,13) pasniedza Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone.

Skolēnu vecāki sadarbībā ar Madlienas pagasta uzņēmējiem pasniedza Uzņēmēju Balvu tiem skolēniem, kuri uzrādījuši visstraujāko sekmju kāpinājumu, salīdzinot ar I semestri, nav neattaisnoti kavējuši mācību stundas un viņu zināšanu līmenis nav bijis nepietiekams. Balvas saņēma 5. klases skolniece Diāna Pimčonoka (100 €), 12. klases skolniece Alise Birkenfelde (80€) un 5. klases skolnieks Oskars Veļigurskis (70 €). Balvas pasniedza Madlienas pagasta uzņēmēju pārstāve Edīte Strazdiņa. Skola pateicas Z/s „Krasti”, SIA „Tilbe”, SIA „Madliena-2”, Jurim Pozņakovam, Armandam Praličam, KS „Mūsmāju dārzeņi”, Z/s „Ķeitēni” un Z/s „Kalna Ogriņi” par sniegto atbalstu Balvas nodrošināšanā, izglītības kvalitātes nozīmīguma izpratnē un jauniešu motivācijas veidošanā gūt augstus panākumus.

Skolas direktors pateicās interešu izglītības kolektīviem – korim, ansamblim, deju kolektīviem, kuri visa mācību gada garumā aktīvi koncertējuši un piedalījušies virknē skolas pasākumu.

Paldies tika teikts katrai skolas sporta komandai, kura pārstāvējusi Madlienas vidusskolu dažādu līmeņu sporta sacensībās. Skolēniem tika dāvāti kliņģeri un konfektes.

Lai saulaina, radoša, droša un darbīga vasara visiem jauniešiem un skolas darbiniekiem!

Uz tikšanos septembrī!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)