Pasākums sākumskolā “Kopā radām vairāk”
05.09.2019.

4. septembrī sākumskolas bērni piedalījās interesantā, radošā pasākumā, kuru organizēja sākumskolas skolotāja Dana Balode.

Skolēni mācījās savstarpēji sadarboties, vajadzības gadījumā cits citam palīdzot, atbalstot.

Veidoja lielus, mazus, garus un apaļus burbuļus. Uzzināja recepti, kā tos pagatavot.

Darbojās ar dažāda veida sēklām, graudaugiem, makaroniem. Darbība notika ar pirkstiem, kas veicināja pirkstu sīkās motorikas attīstību. Rezultātā tika izveidoti darbiņi, kuri katram bērnam palika par piemiņu.

Foto orientēšanās sacensībās skolēni meklēja foto objektus. Dalībniekiem bija jābūt īpaši vērīgiem, tāpēc radās iespēja aplūkot vietas, kas citādi paliek apslēptas un nepamanītas .Šī aktivitāte ļāva sajust sporta sacensību garu un komandas spēku.

Prieks, ka bērni draudzīgi sadarbojās un kopīgi atpūtās.

Paldies skolotājai Danai par interesanti noorganizēto dienu un sagādātajiem materiāliem, skolotājām Signei, Marinai un Rasmai par aktīvu līdzdarbošanos!

Lai visiem radošs, sekmīgs, draudzīgs jaunais mācību gads! Lai prieks nākt uz skolu!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)