Skolu Koru skate 2018
04.04.2018.

Ceturtdien, 29. martā Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē norisinājās ikgadējā Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu koru skate. Konkursā piedalījās divpadsmit skolu kolektīvi. Korus vērtēja Līga Dziedātāja – Ogres Mūzikas skolas kora klases pedagoģe; Baiba Klepere – Lielvārdes Mūzikas skolas kora klases pedagoģe, diriģente; Gunita Bičule – Ogres Mūzikas skolas kora klases pedagoģe, diriģente un Ogres novada mūzikas interešu izglītības metodiķe. Mūsu skolas 2.- 4. klašu koris ieguva 36. punktus un 2. pakāpes diplomu. Paldies sakām kora vadītājai Ivetai Mežajevai un koncertmeistarei Sarmītei Paeglei, kā arī visiem mūsu sākumskolas kora dalībniekiem un viņu vecākiem!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)