Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2019”
17.08.2019.

No 12. līdz 17. augustam Ogres novada 25 bērniem bija iespēja pabūt izglītojošā sporta un atpūtas nometnē. Bērni šo nedēļu pavadīja telšu pilsētiņā, aktīvi darbojoties. Viens no nosacījumiem bija – neizmantojam mobilos telefonus. Šis nosacījums izdevās, jo nav nepieciešams telefons, ja bērniem ir pieaugušo piedāvājums par saturīgu laika pavadīšanu dabā un telpās. Par to parūpējās  skolotāja un nometnes vadītāja Rita Pučekaite jau laikus, plānojot nodarbības, piesaistot pedagogus, meklējot sponsorus, kad rakstīja un iesniedza projektu, lai saņemtu finansējumu no Ogres novada pašvaldības bērnu vasaras nometnes organizēšanai Madlienas vidusskolas Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču Lobes dzirnavās bija iespēja pabūt dabā, pļavā, kā arī eksperimentēt ar ūdens un elektro enerģiju.

V. Volkopa piedāvāja smilšu aplikāciju nodarbības, mierīgi un nesteidzīgi izbaudīt mirkli, izdzīvot to brīdi, kurā esi, izzināt savu ķermeni, izjūtas un, protams, par to arī runāt, lai atpazītu savas un citu emocijas.

J. Hmeļņicka vadīja radošās nodarbības – nometnes karoga izveidi, maisiņu apdruku, stikla krūzīšu apgleznošanu un floristiku.

Skolotājas R. Pučekaite un V. Volkopa vadīja nodarbību slaimu gatavošanā. Tas izraisīja īpašu bērnu interesi.

M. Auziņa un D. Balode kopā ar bērniem gatavoja pūķus, ko lidināt skolas apkārtnē. M. Auziņa kopā ar bērniem devās pārgājienā pa Krapes pagastu un iepazīstināja ar tā izcelsmi un vēsturi, vāca pelašķus, lai pagatavotu veselīgu sīrupu.

Sporta aktivitātes vadīja D. Balode un R. Pučekaite. Visi, kopā darbojoties, veidojām sapratni, ka vakarus var arī pavadīt sarunās, spēlējot galda spēles, sportojot bez mobilajām tehnoloģijām.

Vakaros pirms miega bija kopīga filmu skatīšanās. Ik pa laiciņam bērni gatavojās popielai un modesskatei, ko rādīja vakara pasākumos.

Vecāku dienā izglītojošu nodarbību par bišu dzīvi un bišu produktiem vadīja K. Kristjansone, piedāvājot radošas nodarbes bērniem un vecākiem, gatavojot vaska drāniņas un dažādus dekorus. Par kopīgām vecāku un bērnu sporta aktivitātēm rūpējās D. Balode, kā arī kopā izgatavoja paštaisītus burbuļu pūšamos un pūta burbuļus.

Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. Kusiņa, kas lutināja visu nometnes laiku. Paldies Dinai par garšīgajām maltītēm.

Vecāku dienā mielojāmies arī ar gardiem pīrāgiem, kurus skolas mājturības klasē mums izcepa Krapes skolas darbiniece Lita. Paldies!

Paldies I. Stikutam ar ģimeni par atbalstu un finansējumu ekskursijai uz „Skrīveru saldumiem”. Bērniem bija iespēja iepazīties ar saldumu ražošanu un arī pašiem iemēģināt roku konfekšu ietīšanā. Paldies arī Krapes pagasta pārvaldes vadītājai I. Sandorei par transporta nodrošināšanu ekskursijā.

Vēlāk veldzējāmies peldvietā un spēļu laukumā pie Lobes ezera laivu bāzē „Vecbordzēni”. Paldies par šo iespēju saimniekam Pēterim ar kundzi.

Kopā aizvadījām piecas jaukas diennaktis. Paldies nometnes bērnu vecākiem par uzticēšanos pedagogu komandai. Nometnes vadītāja paldies saka arī visiem iesaistītajiem pieaugušajiem un pedagogiem, kuri ieguldīja savu darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka patika viss, ko darījām, viņi aizrautīgi gribēja piedalīties visur, pabeidza iesākto. Pati daba mums piedāvāja visas savas izpausmes – lietu, sauli, bet noslēgumā burvīgu vakaru piknikam un dziesmām pie ugunskura. Ceram, ka šī aizrautība un radošums turpināsies arī ikdienas darbā skolā. Kas zina, varbūt uz tikšanos nākamgad…?!

Vita Volkopa

Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2017”
10.08.2017.

No 31. jūlija līdz 5. augustam Ogres novada 30 bērniem bija iespēja pabūt izglītojošā sporta un atpūtas nometnē. Viņi šo nedēļu pavadīja telšu pilsētiņā, aktīvi darbojoties. Viens no nosacījumiem bija – neizmantojam mobilos telefonus. Tas izdevās, jo nav nepieciešams telefons, ja bērniem ir pieaugušo piedāvājums par saturīgu laika pavadīšanu dabā un telpās. Par to jau laikus parūpējās skolotāja un nometnes vadītāja Rita Pučekaite, plānojot nodarbības, piesaistot pedagogus, meklējot sponsorus, kad rakstīja un iesniedza projektu, lai saņemtu finansējumu no Ogres novada pašvaldības bērnu vasaras nometnes organizēšanai Madlienas vidusskolas Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču un V. Grinbergu Lobes dzirnavās bija iespēja pabūt dabā, pļavā, kā arī eksperimentēt ar Saules un Ūdens enerģiju. Vineta mācīja un stāstīja par augiem, to izmantošanu, veselīgu dzīvesveidu, pamēģinājām arī paši gatavot kosmētiku – krēmus ādai no dabas materiāliem. Tās zināšanas, kas ir šiem cilvēkiem par dabu un norisēm tajā, spētu saglābt postošos cilvēku nodarījumus dabai.

V. Volkopa piedāvāja logoritmikas un valodas spēļu nodarbības, mierīgi un nesteidzīgi izbaudīt mirkli, izdzīvot to brīdi, kurā esi, izzināt savu ķermeni, izjūtas un, protams, par to arī runāt, lai atpazītu savas un citu emocijas.

J. Hmeļņicka vadīja radošās nodarbības – nometnes karoga izveidi, maisiņu apdruku, lukturīšu izgatavošanu, Sapņu ķērāju gatavošanu, floristiku. Judīte arī vecāku dienā piedāvāja radošas nodarbes bērniem un vecākiem.

M. Auziņa un I. Rudzīte kopā ar bērniem vāca augus pļavā, lai vecāku dienā pagatavotu brīnišķīgas gleznas. Maija ar nometnes dalībniekiem veica saistošos eksperimentus, bet Indra vadīja dažādas spēles un atrakcijas.

Visus mūs uzraudzīja un arī sporta aktivitātes nodrošināja R. Pučekaite, kas ar savu neizsīkstošo enerģiju parādīja, ka vakarus var arī pavadīt sarunās, spēlējot galda spēles, sportojot. Viņa spēja arī piesaistīt brīvprātīgo pedagogu A. Lazdiņu, kas visu nometnes laiku iesaistījās aktivitātēs, palīdzēja mums tikt galā ar ikdienas darbiem. Aelita novadīja arī sporta aktivitātes vecāku dienā. Vakaros pirms miega bija kopīga filmu skatīšanās. Ik pa laiciņam bērni gatavojās popielai un modesskatei, kas notika piektdienā. Paldies Santai Kalniņai par tērpiem. Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. Kusiņa, kas lutināja visu nometnes laiku ar garšīgām maltītēm.

Paldies par atbalstu biedrībai „Baltā dūja”, kas arī apsveica nometnes dalībnieku Ričardu Šmitu par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās Polijā. I. Stikuts ar ģimeni atbalstīja un sponsorēja ekskursiju. Paldies par sadarbību J. Lēnajam, ka varējām iemēģināt fusbola laukumu. Ekskursijas laikā pabijām IK „Ķeipenieši” piparkūku darbnīcā. Visi strādājām radoši. Piparkūku feja Ilze un viņas palīgs Aigars priecājās par bērnu disciplinētību un spēju klausīties un skatīties video par uzņēmuma vēsturi. Paldies arī Krapes pagasta pārvaldes vadītājai I. Sandorei par transporta nodrošināšanu ekskursijā. Vēlāk veldzējāmies glīti iekārtotajā pludmalē un spēļu laukumā pie Plaužu ezera.

Kopā aizvadījām piecas jaukas diennaktis. Paldies nometnes bērnu vecākiem par uzticēšanos pedagogu komandai. Nometnes vadītāja paldies saka arī visiem iesaistītajiem pieaugušajiem un pedagogiem, kuri ieguldīja darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka lielākajai daļai patika viss, ko darījām, viņi aizrautīgi gribēja piedalīties visur, pabeidza iesākto. Pati daba mums piedāvāja visas savas izpausmes – lietu, sauli, negaisu. Ceram, ka šī aizrautība un radošums turpināsies arī ikdienas darbā skolā. Kas zina, varbūt uz tikšanos nākamgad.

Vita Volkopa


Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”
18.08.2016.

Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši Ogres novadam!“ projekts Nr. RADI – 2016 – 33. “Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”” saņēma pozitīvu apstiprinājumu, un, laikā no 1. – 6.augustam, Madlienas vidusskolas Krapes filiālē 30 bērniem, vecumā no 7 – 10 gadiem, bija iespēja piedalīties diennakts nometnē.

Laika apstākļi tajā nedēļā nelutināja (katru dienu bija spēcīgi nokrišņi), tādēļ nometnes vadība pieņēma lēmumu – telšu pilsētiņu celt sporta hallē. Nometnes laikā bērniem bija iespēja piedalīties dažādās nodarbībās – veselīgs uzturs un dzīvesveids, vides izglītība, logoritmika, Džimbas drošības nodarbības, vides objektu veidošana, floristika, kreklu apdruka. Vakaros notika tematiski pasākumi – iepazīšanās spēles, mīklu un viktorīnu vakars, popiela, netradicionālā modes skate, dažādas sporta aktivitātes, diskotēka.

Pārgājiena laikā uz Lobes dzirnavām iepazināmies ar Krapes apkārtni, vācām dabas materiālus, lai veidotu herbāriju. Lobes dzirnavās satikāmies un kopā darbojāmies ar eko sojas vaska sveču lējēju Vinetu Grīnbergu. Šeit pagatavojām katrs savu sveci ar sausajiem dabas materiāliem kā dāvanu vecākiem. Tikāmies arī ar dzirnavu īpašnieku, vides projektu koordinatoru Jāni Baltaču. Viņš mūs iepazīstināja ar foreļu audzēšanas īpatnībām. Kopā ar viņu pētījām upes sīkbūtnes, vērojām tās caur mikroskopu. Katrs bērns varēja izmēģināt kā darbojas ūdens virpuļi, kā arī pabūt upes noslēpumu pasaulē.

2016-08-22 14.48.44

Ekskursijā pabijām pie vietējiem lauksaimniekiem “Skābaržos”. Apskatījām saimniecību, mielojāmies ar garšīgām pankūkām un upeņu sulas tēju, ko sarūpēja saimniece Vija Dovmane ar ģimeni. Gribētāji, instruktora pavadībā, šajā dienā varēja vizināties ar laivu Lobes ezerā. Lobes laivu bāzes turētājs Pēteris “Vecbordzēnos” bērnus rosināja izzināt un iepazīt paša veidotās un radītās rotaļlaukumu instalācijas, lai vēlāk šeit iegrieztos kopā ar saviem vecākiem.

Nometnes pedagogi Judīte Hmeļņicka, Vita Volkopa, Maija Auziņa, Rita Pučekaite, kā arī brīvprātīgās darbinieces Aelita Lazdiņa un Indra Rudzīte, saka lielu paldies visiem, kuri palīdzēja nometnes tapšanā un realizēšanā. Īpašs paldies pavārītei Dinai Kusiņai par garšīgajām maltītēm.

Paldies vecākiem, ka nedēļu uzticēja savus radošos un atraktīvos bērnus. Bērniem šī nedēļa bija liels izaicinājums un satikšanās pašam ar sevi. Bija jātiek galā ar savām emocijām, jāmācās sadzīvot un paprasīt sev nepieciešamās lietas citiem. Lai mazinātu emocionālo spriedzi, rīkojām arī Vecāku dienu, kad bērni varēja pabūt kopā ar saviem tuvajiem, piedaloties radošajās darbnīcās un sporta aktivitātēs.

2016-08-22 14.48.55

Vita Volkopa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)