Kulinārijas konkurss 5.-12.klasei „Gardēdis”
01.02.2018.

2018.gada 30.janvārī skolas mājturības un vizuālās mākslas kabinetā norisinājās kulinārijas konkurss „Gardēdis”, kurā piedalījās 5.-12.klases skolēni. No katras klases tika izvirzīti 3 pārstāvji, kuri sacentās starp klasēm. Šis pasākums tika organizēts, lai attīstītu skolēnu iemaņas darbam virtuvē kā arī sekmētu darbu komandā. Skolēni izlozēja Skolēnu pašpārvaldes sagatavotās receptes, pēc kurām bija jāvadās, gatavojot maltīti. Jebkurš kulinārijas pasākums nav iedomājams bez zinošas žūrijas, tāpēc skolēnu darbu vēroja, pagatavotos ēdienus novērtēja un degustēja  žūrijas komanda- matemātikas skolotāja Māra Atslēdziņa, skolotāja Vita Volkopa, skolas sekretāre Valentīna Malnača un skolas virtuves vadītāja Zanda Lūse. Žūrija vērtēja komandas darbu, prezentāciju, ēdiena vizuālo izskatu un garšu. Pieņemt lēmumu par uzvarētājiem bija grūti, jo ēdieni bija gatavoti profesionāli. Tomēr par šī gada „Gardēža” uzvarētājiem tika atdzīta 5.klases komanda, kuri gatavoja augļu salātus. Skolēnu pašpārvalde saka sirsnīgu paldies visiem, kuri iesaistījās pasākuma norisē!

Skolēnu pašpārvalde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)