Labo darbu nedēļa – 2017
22.11.2017.

Latvijā “Labo darbu nedēļa-2017” notika no 16. līdz 22. oktobrim. Atbalstot labos darbus, Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde aicināja skolēnus iesaistīties akcijā, vācot finansiālus  ziedojumus Ogres dzīvnieku patversmei “Ogres Ķepas”. Savāktie ziedojumi, kuri tiks paredzēti patversmes renovācijas darbiem, un kartona kastes tika nogādātas dzīvnieku patversmē. 8. novembrī ar saziedotajiem gandrīz 200 eiro devāmies ciemoties.  Pie patversmes mūs sagaidīja jauka sieviete, kura ļāva mums samīļot pūkainos kaķēnus un sabužināt suņukus, kuri bija ļoti priecīgi un pateicīgi par mūsu apmeklējumu. Ar labestības un gandarījuma pilnām sirdīm devāmies mājup. Liels paldies vēlreiz ikvienam, kurš piedalījās rīkotajā ziedojumu vākšanā!

Skolēnu pašpārvalde

Labie darbi Ziemassvētkos
20.12.2015.

Madlienas vidusskolā noslēgusies Labo darbu nedēļa. Skolēni veica visdažādākos uzdevumus – vāca naudu suņu patversmei, sakopa estrādi, gatavoja priekšnesumus vecākiem un skolotājiem, gatavoja apsveikumus, bērnudārzā bērniem mācīja gatavot rotājumus, pensionētai skolotājai palīdzēja mājas darbos, kopā ar pansionāta iemītniekiem cepa piparkūkas, sniedza koncertu pansionāta iemītniekiem un pagatavoja egli, tādējādi izglābjot 1 egli mežā.

CAM02179
20151214_131346 (1)

20151215_133021

2015-12-17 07.49.37

100_6590

12.klase (2)

Bērnība tiekas ar viedumu putnu dienās
23.03.2015.

Pirmā tikšanās Madlienas vidusskolas 2.a klases skolēniem ar pansionāta iemītniekiem notika pirms Ziemassvētkiem – labo darbu nedēļā. Bērni šim apciemojumam gatavojās īpaši, jo bija nolēmuši iepriecināt vecākās paaudzes ļaudis ar lietām, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, proti, savu laiku, kā arī lasītprasmi. Skolēni mājās sameklēja savai lasītprasmei atbilstošu pasaku grāmatu. Ar Mārīti Šteinbergu sarunājām laiku, kad viņas vadītajā radošajā darbnīcā bija iespēja lasīt priekšā grāmatas. Vienlaicīgi tika lasītas pasakas arī tiem, kuri nevar iziet no savas istabiņas vai arī nosēdēt. Bērnu sajūtas, veicot šo uzdevumu, bija dažādas: cits bija sabijies, samulsis vai sakautrējies, kādam patika, ka visi klausījās un varēja iepriecināt vecos cilvēkus, ka viņi smaidīja un jutās labi. Promejot nolēmām, ka nāksim vēl, jo bija gandarījums par padarīto.

Mūs jau laicīgi uzrunāja Inese Dišereite, ka esam gaidīti Putnu dienu pasākumā 12. martā Madlienas pansionātā. Šai reizei sarūpējām mazu priekšnesumu un pūpolzariņus. Skolēni kā mazi putnēni „salidoja” pansionātā, lai atkal tiktos ar pansionāta iedzīvotājiem. Sveicām vecos ļaudis ar pavasarīgu priekšnesumu, uzaicinājām uz kopīgu dziesmu „Vālodzīte”. Pansionāta darbinieki mums bija sagatavojuši jaukas nodarbes radošajās darbnīcās – Ineses Dišereites, Initas Balodes un Gintas Dišereites vadībā veidojām interesantus putnus, bet Ivo Veides vadībā zēni varēja gatavot putnu būrus. Bērni bija priecīgi un apmierināti. Paši atzina, ka laiks aizritējis nemanot. Neizpalika arī cienāšanās ar saldumiem, šogad pirmās bērzu sulas glāze, kopīga fotografēšanās. Emocijas bija lieliskas – dažs pirmo reizi paņēma rokās āmuru, kādam izdevās skaists putns, cits priecājās satikt pazīstamo vai vienkārši tika uzklausīts un parunājās.

Pārrunājot ar skolēniem par padarīto, biju gandarīta, ka visi atzina – šādu pasākumu un tikšanās reizēs mēs iepriecinājām citus un veltīju laiku otram. Dažkārt skrējienā pa dzīvi mums ļoti pietrūkst laika otram, bet patiesībā tas ir tik vienkārši un vajadzīgi.

2. klases audzinātāja Vita Volkopa

Labie darbi, gaidot Ziemassvētkus
12.12.2014.

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, klašu kolektīvos skolēni domāja ne tikai par savu prieka sajūtu, bet plānoja paveikt ko labu, lai iepriecinātu arī citus cilvēkus. Jau no 8. decembra tika īstenoti daudzi labie darbi.

1.a un 1.c klases audzēkņu iecere bija sniegotajā laikā palīdzēt meža dzīvniekiem. Skolēniem palīdzēja Madlienas nodaļas vecākais mežzinis Māris Balodis. Viņš pastāstīja par meža zvēru dzīvi ziemā un par to, kā mednieku kolektīvs rūpējas par dzīvnieku piebarošanu ziemas periodā. Viņš arī aizveda uz vienu no barotavām pirmklasnieku sagādātos augļus un dārzeņus.

2.a klases skolēni devās ciemos uz pansionātu „Madliena”. Bērni bija ieplānojuši lasīt vecajiem cilvēkiem pasakas no savas izvēlētās grāmatas. Darba bija daudz, jo pasakas klausījās gan tie pansionāta ļaudis, kas darbojās radošajās darbnīcās, gan tie, kuri atradās savās istabiņās. Daži skolēni palīdzēja pansionāta egles izrotāšanā.

3.a klases skolēni sagatavoja 46 Ziemassvētku apsveikumus, kurus Nauris kopā ar klases audzinātāju dāvināja baznīcas Ziemassvētku vakara dievkalpojuma apmeklētājiem. Sadalījušies grupās, skolēni apciemoja arī četrus pensionētos skolotājus, iepriecinot viņus ar Ziemassvētku sveicienu, dziesmām un dzejoļiem.

4.a klase gatavoja īpašus dāvanu trauciņus un piepildīja tos ar piparkūkām. Skolēni devās ciemos uz Madlienas pirmskolas izglītības iestādi „Taurenītis” un ar savām dāvaniņām iepriecināja „Vizbulītes” grupas bērnus. Skolēni bija padomājuši arī par kopīgu darbošanos – gatavoja rūķus, laiku vadīja interesantās spēlēs un rotaļās.

5.a klases skolēni atbalstīja gada sirsnīgāko labdarības akciju „Eņģeļi pār Latviju” un ziedojumu kontā pārskaitīja 20 EUR lielu naudas summu. Ar pašu gatavotiem rotājumiem tika izdekorētas skolas ēdnīcas telpas. Skolas virtuvē skolēni cepa īpašās Ziemassvētku piparkūkas, kas bija gards prieks pašiem cepējiem, un piparkūkas dāvanā saņēma 10., 11. un 12. klases skolēni.

6.a klase apmeklēja atpūtas kompleksu „Forsteri”, jo suņi labprāt gaida aktīvus treniņus pirms sniega sezonas. 2 stundu garā pastaiga ātrākā vai lēnākā tempā sagādāja prieku un gandarījumu visiem. Protams, jauniegūtajiem draugiem tika cienasts – specializēta suņu barība, kuru bērni sagādāja pēc saviem ieskatiem.

7.a klases skolēni sagatavoja 65 Ziemassvētku apsveikumus, kurus nodeva pensionāru un invalīdu biedrības „Otrās mājas” vadītājai Lilijai Paegles kundzei, lai iepriecinātu līdzcilvēkus Ziemassvētkos.

8.a klases skolēni kopā ar 1.a un 1.c klases audzēkņiem skolas mājturības kabinetā cepa piparkūkas. Mazajiem pirmklasniekiem bija jāpilda astoto sagatavotie uzdevumi īpaši šai dienai veidotajā darba lapā. Pēc kopīgi padarītā darba ar siltajām piparkūkām tika cienāti skolotāji un skolas darbinieki.

10. klases skolēni apciemoja pansionātu „Madliena”, lai kopā ar vecajiem ļaudīm ceptu smaržīgās piparkūkas. Kamēr tās cepās, visi kopā lasīja Ziemassvētku ticējumus, kurus spēles veidā bija sagatavojuši desmitie. Ar siltajām piparkūkām mielojās visi – gan tie, kuri piedalījās cepšanā, gan tie, kuri atpūtās savās istabiņās.

11. klases skolēni savu labo darbu realizēja kopā ar aktīvo un idejām bagāto madlienieti Daci Iraids. Rūķu darbnīcā kafejnīcas „Bitīte” telpās tika sagatavoti jauki Ziemassvētku suvenīri un apsveikumu kartītes, kurus skolēni pēdējā mācību nedēļā dāvināja Madlienas pagasta iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, lai viņus iepriecinātu svētkos.

12. klases skolēni palīdzēja radīt svētkus saviem mazajiem draugiem – pirmklasniekiem. Kā rūķi divpadsmitie ieradās ciemos pie 1.a un 1.c klases skolēniem viņu klases vakaros. Mazajiem draugiem prieku radīja gan sarūpētā saldā dāvana, gan lielo draugu vadītās spēles un rotaļas. Tas bija jauks piedzīvojums gan pirmklasniekiem, gan divpadsmitajiem.

Mūsu pašu spēkos ir radīt prieku
30.11.2011.

Septembris ir rudens krāsu laiks. Krāsas – spilgti sarkanā, saulaini dzeltenā, koši oranžā un klusinātā zaļā ienes prieku ikdienā un palīdz noskaņot sevi garajai ziemai.

Šī mācību gada sākums īpaši ar krāsām un prieku saistās Madlienas vidusskolas kolektīvam.

Jau pašās pirmajās septembra dienās skolu apšalca ziņa, ka deju skolotājas Agneses Lepses portālā www.labiedarbi.lv iesniegtais projekts tautas tērpu iegādei deju kolektīvam ir apstiprināts un nodots balsošanai. Zīmīgs izrādījās šī projekta nosaukums – „Mūsu pašu spēkos ir radīt prieku”.

Ar to Agnese bija domājusi deju skaistumu un spēku, tautas tērpa rakstus un krāsas, šos no senatnes mantotos dārgumus, un prieku, ko rada deja un kuru katram dejotājam iespējams vairot, iemācoties jaunus soļus un koncertos izdejojot tos visplašākajai publikai. Tādēļ arī projekta aprakstā šādi vārdi: „ … esam gana daudz paveikuši, proti, ar ļoti labiem rezultātiem esam pārstāvējuši Ogres novada deju skati, piedalījušies jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”.

Esam smēlušies iedvesmu un prieku, piedaloties ikgadējā festivālu „Latvju bērni danci veda”, kā arī sadraudzējušies ar Birzgales, Lauberes un Jūrmalas dejotājiem, organizējot kopīgus koncertus savos un viesu pagastos. Mums ļoti nepieciešami ir tautastērpi, lai arī turpmāk varētu darīt iesākto. Ir tik daudz ideju par dejām un piedalīšanos, diemžēl trūkstošo tērpu dēļ tas nav iespējams.”

Izrādās viss ir iespējams, ja ir enerģija, izdoma un labu draugu atbalsts. Mēnesi ilgajā balsošanas laikā mums izdevās par to pārliecināties. Mēs iemācījāmies gan radīt, gan gūt prieku, kopā darbojoties. Jau septembra pirmajās nedēļās, atsaucoties Elitas Atslēdziņas aicinājumam draugos.lv nobalsot par skolai tik svarīgo lietu, tika saņemti pirmie balsu simti un mūsu projekts kādu brīdi pat izvirzījās līderos. Taču šāda balsošana nav sprinta, bet maratona distance, tādēļ saglabāt cerības uz veiksmīgu iznākumu ļāva tikai neatlaidīga rīcība, jaunu iespēju meklēšana. Ne vienā vien mobilajā telefonā tika pārskatīts kontaktu saraksts, kas arī nemaz nebija slikti, jo daudziem izdevās pārmīt kādus vārdus ar cilvēkiem, kurus sen nebija satikuši un uzrunājuši, un personīgi uzaicināt atbalstīt Madlienas vidusskolu. Un atsaucība bija liela. Tomēr pēdējās trīs dienas un jo īpaši 30.septembra pēcpusdiena izrādījās īsta spēku pārbaude – pēkšņi sasparojās citu projektu atbalstītāji, un likās, ka noturēties pirmajā četriniekā, lai iegūtu cerēto finansējumu, sāk zust cerības. Tādēļ īpaša atzinība tiem trakajiem (vai citādi var viņus nosaukt, bet tie ir cilvēki, kas pa īstam iedegas par kādu ideju un visiem spēkiem cenšas to īstenot), kas visu pēcpusdienu līdz pat pusnaktij dežūrēja Madlienas centrā, Lielvārdē, uzrunāja, pārliecināja, aicināja … Un tas nostrādāja. Laikā no pulksten 20.53 līdz 24.00 paspēja nobalsot vēl 292 cilvēki. Kopā mūsu projekts atbalstīts ar 4626 balsīm un noturējās 3.vietā, atstājot aiz sevis Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu projektu ar 4504 balsīm. Laikam grūti nosaukt visus cilvēkus, kuri ar degsmi iesaistījās projekta atbalstā. Negribas arī izcelt tikai atsevišķus vārdus, jo projekts ir apliecinājums tam, ka tikai kopīgiem spēkiem iespējams tikt pie rezultāta. Esmu pārliecināta, ka par savu veikumu gandarīts būs ikviens, kurš ieraudzīs jaunos madlieniešus dejojam košajos novada tautas tērpos. Mīļš paldies visiem, ar kuriem kopā esam paveikuši šo labo darbu, un lai vairojas pašu radītais prieks!

Alda Karaseva

Mūsu pašu spēkos ir radīt prieku!
13.09.2011.

Projekta iesniedzējs: Madlienas vidusskola
Pieteica: Agnese Lepse
Vieta: Madlienas pagasts
Projekta summa: 1999Ls

Projekta apraksts

Sensenos laikos Madlienas novadā dzīvoja tautu dēls ar tautu meitu, viņiem ļoti patika dejot. Cilvēki priecājās par iznesīgo pāri un viņu skaistajām dejām. Viņu senči radīja īpašo Madlienas novada rakstu, ko vēlāk ieauda sarkanmelni rūtainā audumā. No tā tika darināts tautastērps jaunajam dejojošajam pārim. Senči teica, lai jaunie savu dejotprasmi nes pasaulē un stāsta par skaisto vietu zemes virsū, ko dēvē par Madlienu, jo tas ir pats Latvijas viducis, tātad sirds. Kamēr sirds pukstēs, tikmēr Latvijai klāsies labi. Pa šiem daudziem gadiem skaistais pāris, dejojot bija priecējis daudzu cilvēku sirdis un arī viņi saviem bērniem mantojumā grib nodot skaisto Madlienas novada tautas tērpu. Lai jaunā paaudze varētu koncertēt, piedalīties novada un jaunrades skatēs, savos paša pagasta kopā sanākšanas svētkos. Lai bērni tajos dejotu lepni un droši par sevi, jo viņus sargātu un sildītu mūsu pašu mīlestība. Būsim pateicīgi par ikvienu atbalstu šī sapņa īstenošanai dzīvē.

Šī gada laikā Madlienas vidusskolā ir izveidojušās 4 deju grupas, kas ietver skolēnus vecumā no 1. līdz 10. klasei un pēc dejotāju skaita ir lielākais skolas vēsturē, apmēram 80 dejotāji. Gada laikā esam gana daudz paveikuši, proti, ar ļoti labiem rezultātiem esam pārstāvējuši Ogres novada deju skati, piedalījušies jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”, esam smēlušies iedvesmu un prieku, piedaloties ikgadējā festivālu „Latvju bērni danci veda”, kā arī sadraudzējušies ar Birzgales, Lauberes un Jūrmalas dejotājiem, organizējot kopīgus koncertus savos un viesu pagastos. Mums ļoti nepieciešami ir tautastērpi, lai arī turpmāk varētu darīt iesākto. Ir tik daudz ideju par dejām un piedalīšanos, diemžēl trūkstošo tērpu dēļ tas nav iespējams.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)