Labo darbu nedēļa Madlienas vidusskolā
18.10.2019.

No 7. līdz 11. oktobrim Madlienas vidusskolā notika labo darbu nedēļa.

1. klase mācījās darīt mazus, labus ikdienas darbiņus. Katru dienu bērni pastāstīja, kas izdevies iepriekšējā dienā. Darbiņu bija tik tiešām daudz – palīdzēšana klases biedram mācībās, klases un savas istabas sakārtošana, lapu grābšana, rūpēšanās par mājdzīvniekiem, trauku mazgāšana un ēst gatavošana. Bērni apņēmās labi iesākto turpināt.

2. un 4. klases skolēni 9. oktobrī strādāja pie baznīcas.

3. klase 11. oktobrī devās uz Madlienas atkritumu šķirošanas punktu, kur darbiniece iepazīstināja bērnus ar atkritumu šķirošanu un atkritumu daudzumu Latvijā un pasaulē. Bērniem patika apskatīt dažādos atkritumu konteinerus, viņi ar interesi uzklausīja informāciju. Kā labo darbu bērni uzņēmās visa mācību gada garumā šķirot atkritumus gan klasē, gan mājās. Klasē tika pagatavotas kastes atkritumu šķirošanai.

5. klase nolēma radoši pastrādāt, izveidojot no krāsainajām rudens lapām rozes, un iepriecināt vecākus. Darbs bija grūts! Tikai kopā darbojoties un palīdzot cits citam, tikām līdz rezultātam. No izveidotajām vairākām rozītēm veidojām pušķi, kuram apkārt aplikām taisnas, glītas kļavu lapas. Ar izveidoto rozi vai rožu pušķi iepriecinājām savus tuvos cilvēkus. Lai krāsainais rudens ienāk katrā mājā!

6. klase visu uzmanību veltīja un rūpīgi strādāja pie savstarpējo attiecību uzlabošanas.

7. klase devās uz Plāteres pilskalnu un gar ceļa malām savāca visus dabai nedraudzīgos atkritumus (stikla, plastmasas pudeles, skārda bundžas u.c.). Pēc atkritumu savākšanas skolēni priecājās par šo īpašo un sakopto vietu, cienājās pie ugunskura un atpūtās, baudot skaisto rudens dienu.

8. klases skolēni sākumskolas pagarinātajā grupā palīdzēja pildīt mājas darbus.

9. klase labo darbu nedēļā strādāja pie skolas. Pirms gada gar jauno Ozolzīles parku tika stādītas klintenes, kas nākotnē veidos dzīvžogu. Pa šo vasaru daži krūmiņi bija nokaltuši. Stipri zēni un prasmīgas meitenes ātri tika galā ar 10 tukšajām vietām dzīvžogā. Lai jaunie krūmiņi labi ieaug! Tagad arī 9. klase ir savu roku pielikusi Ozolzīles parka labiekārtošanā.

10. klase 9. oktobrī pirmajai klasei mācīja pareizi šķirot atkritumus. Bija trīs kastes – plastmasai, stiklam un papīram. Katra kaste bija savā krāsā. Pirms bērni sāka veikt norādītos uzdevumus, 10. klases skolēni bija izveidojuši prezentāciju par pareizu atkritumu šķirošanu. Kad mazie skolēni bija iepazinušies ar informāciju par atkritumu veidiem, 10. klase viņus aicināja uz aktu zāli, kur bija dots uzdevums šķirot atkritumus. Bērni ar lielāko prieku, aizrautību un interesi pildīja uzdevumu. Tika uzdoti jautājumus pirmajai klasei, vai viņi šķiro atkritumus. Lielākā daļa atbildēja, ka viņu mājās tiek šķiroti atkritumi.

11. klase piedalījās pie lielā daudzuma lapu savākšanas skolas teritorijā.

Savukārt 12. klase turpināja labi aizsākto tradīciju – Vērenes kapu sakopšanu.

Skolēnu pašpārvalde 8. oktobrī devās labo darbu nedēļā palīdzēt firmai “Upsala”. Lai saudzētu tehniku lauksaimniecības darbos, tika lasīti no sējumiem un aramzemes akmeņi. Ar drošības noteikumiem un pienākumiem iepazīstināja Ainis Liepiņš. Cītīgi strādājot 3 stundas, no laukiem tika nolasītas vairākas tonnas gan lielu, gan mazu akmeņu. Pēc labi padarīta darba bija nopelnīts cienasts, tāpat tika kopā pārrunāts, kā veicies.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri piedalījās labo darbu nedēļā!

Akcija “Labo darbu nedēļa 2016”
20.10.2016.

No 17.-22.oktobrim labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” rīkoja akciju „Labo darbu nedēļa 2016”. Akcijas mērķis ir darīt labus darbus, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

Labo darbu nedēļā Madlienas vidusskolas skolēni sarūpēja dārzeņus un augļus Lēdmanes Trušu Karalistes iemītniekiem. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki tos nogādāja galamērķī. Kā pateicību par labo darbu, mums tika dota iespēja apskatīt Trušu karalistes atpūtas kompleksu un tās iemītniekus.

Paldies skolēniem un skolotājiem par atbalstu!

Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SONY DSC

SONY DSC

ld4

SONY DSC

SONY DSC

Labo darbu nedēļa
19.10.2015.

No 13.-19. oktobrim labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” rīkoja akciju „Labo darbu nedēļa.” Akcijas mērķis ir vairot prieku un labestību caur labiem darbiem.

Labo darbu nedēļā Madlienas vidusskolas 68 1.-12. klašu skolēni sarūpēja dārzeņus un augļus Ogres novada Lēdmanes Trušu karalistes dzīvniekiem. To nogādāja Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. Trušu karalistes dzīvnieki (truši, kazas, cūkas, zirgi, pīles u.c.) bija ļoti apmierināti ar gardajiem burkāniem un citiem dārzeņiem. Skolēnu pašpārvaldei bija iespēja apskatīt atpūtas kompleksu un pabarot dzīvniekus. Uzskatam, ka akcija ir izdevusies un ceram uz turpmāku sadarbību!

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

01

02

03

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)