Lāčplēša diena 2019
15.11.2019.

Pirmdien, 11. novembrī, Madlienas vidusskolas skolēni un skolotāji devās uz Madlienas kapu kalniņu, kurā atrodas piemineklis par godu cilvēkiem, bez kuriem mūsu dzīve nebūtu tāda, kāda tā ir šobrīd. Skolēni garās rindas priekšā ar lepni un augsti paceltu Latvijas valsts karogu, rindas beigās ar lāpām un mazākiem karodziņiem juta patiesi lielu piederības sajūtu Latvijai. Ikvienam skolēnam rokās iespiesta un cimdos ieskauta bija svecīte, kuras aizdegtā liesma izgaismoja kalniņu visu dienu, arī tad, kad lāpu gājiens bija beidzies un saule jau bija iegrimusi tumsas skavās.

Pie pieminekļa uzrunu teica Madlienas vidusskolas jaunsargu instruktors un valsts aizsardzības mācības pasniedzējs Gunvaldis Kalva. Viņš raksturoja trīs galvenos šo svētku atslēgas vārdus, kurus ikvienam vajadzētu turēt savā sirdī, – vēsturi, izšķiršanos, piemiņu. Patriotiski dzejoļi un uzrunas apvija ikvienu klātesošo. Lielāko patriotisma sajūtu radīja kopīgi dziedātā Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju” un latviešu tautasdziesma “Div’ dūjiņas”, kas lika izjust patiesi lielu, emocionālu spēku un vienotību. Skolēnu uzrunās bija izmantoti Aleksandra Grīna romāna “Dvēseļu putenis” fragmenti, pieminēta tika arī tāda paša nosaukuma jauniznākusī filma, kura atspoguļo Latvijas vēsturi un to, kā cilvēki ziedojuši savas dzīvības, lai mums būtu pašiem sava valsts. “Latvija kā valsts nav radusies tukšā vietā, tai ir dziļš un nopietns vēstures notikumu stāsts, kurš jāzina katram.”

12. klases skolniece Tince Mūrniece

Lāčplēša diena
14.11.2016.

Piektdien, 11. novembra pēcpusdienā, atzīmējot  Lāčplēša dienu, par tradīciju kļuvusi Madlienas vidusskolas organizētā skolēnu, pedagogu un darbinieku piedalīšanās Lāpu gājienā un atceres brīdī pie pieminekļa „Tev mūžam dzīvot Latvija”,  kas celts 1937. gadā, godinot Brīvības cīņās kritušo  Madlienas draudzes dēlu piemiņu.

20161111_143559

20161111_151458

Esot ar līdzcilvēkiem  plecu pie pleca var patiesi izjust patriotismu, vienotību savai tautai, piederību savai Tēvzemei.

11. novembrī – Lāčplēša dienā
13.11.2015.

11. novembrī, Lāčplēša dienā, Madlienas vidusskolas skolēni devās svinīgā gājienā uz Brīvības cīņās kritušo kaujinieku piemiņas vietu Madlienas kapos. Klātesošos uzrunāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, jaunsargu instruktors, zemessargs Gunvaldis Kalva un skolas padomes pārstāvis Armands Praličs. Viņu teiktais lika aizdomāties par to, cik ļoti mums jābūt pateicīgiem senčiem, kuri, nedomādami par sevi, izcīnīja brīvu un neatkarīgu Latviju. Kopīgās dziesmas “Div’ dūjiņas gaisā skrēja” radītā gaisotne ļāva mazliet iztēloties, cik patiesībā šis laiks bija smags – tas paņēma tik daudz latviešu dzīvību. Lai pie pieminekļa noliktie ziedi un aizdegtās svecītes arī tā laika karavīriem rada īpašu svētku noskaņu, pieminot latviešu varonīgo spēku un uzvaru!
Pēc atceres brīža bija iespēja braukt uz Ogri, lai piedalītos lāpu gājienā un monumentālā Latvijas karoga atklāšanā. Aizdegto lāpu radītā gaisma un siltums mums sniedza neaprakstāmu kopības sajūtu. Nonākot gājiena galamērķī – pie augstā karoga masta –, kopīgi dziedājām dziesmu “Saule latvi sēdināja” un visbeidzot, skanot dūdām, sagaidījām lielo Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, un Latvijas himnas pavadījumā redzējām to ceļamies augšup. Tas radīja svinīgu un patriotisku noskaņu un lepnumu par piederību savai valstij.

11. novembris – Lāčplēša diena
14.11.2014.

11. novembrī Lāčplēša dienā Madlienas vidusskolas klašu pārstāvji pulcējās uz piemiņas brīdi pie Brīvības cīņās kritušo draudzes dēlu pieminekļa.

4. klases Lāčplēša dienas ekskursija
12.11.2014.

11. novembrī 4. klases skolēni devās uz Rīgu, kur Kara muzejā iepazina dažādu gadsimtu latviešu karavīru vēsturi. Pēc tam tika apmeklēts svinīgais pasākums ar karaspēka parādi pie Brīvības pieminekļa.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)