Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss „Lakstīgala”
18.12.2018.

6. decembrī piecas dziedošas meitenes no Madlienas vidusskolas – Patrīcija Anna Rone, Terēza Elza Rone, Sandija Liepa, Heidija Rimša un Aiga Rudzgaile – piedalījās tautasdziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala”. Bija jāapgūst vismaz 25 tautasdziesmas. Konkursā bija četru veidu pārbaudījumi. Kā pirmais bija „Dziesmu aplis” – izlozē trīs dziesmas un nodzied visus pantus. Tad bija jāatpazīst tautasdziesmas, kuras tika spēlētas uz kokles. Vissīvākā un interesantākā cīņa starp komandām ir „Dziesmu karos”, kad dzied tautasdziesmas par noteiktu tēmu. Noslēgumā savas zināšanas vajadzēja parādīt viktorīnā par tautas mūzikas instrumentiem un vecvārdiem.

 Meitenes bija nopietni un atbildīgi gatavojušās šim konkursam, arī tā gaitā parādīja savu cīņas sparu, darbojās kā komanda, un tāpēc arī rezultāti neizpalika. 1.–4. klašu grupā iegūta 1. vieta. Janvāra beigās meitenes dosies uz Vidzemes novada konkursu Cēsīs.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)