Madlienas vidusskolas skolēni piedalās sakopšanas talkās
02.05.2018.

1.a klase

2.a un 4.a klases

3.a klase

4.c klase

6. klase

7. klase

8.a un 9.a klases

10. klase

11. un 12. klases

Pašpārvalde

Madlienas vidusskolas veikums Lielajā talkā
02.05.2017.

Pavasaris ir sakopšanas mēnesis, kad vēlamies, lai vide, kurā dzīvojam, ir tīra un kārtīga. Atbalstot Latvijas Lielo talku, Madlienas vidusskolas skolēni talkoja 18., 19., 20. un 21. aprīlī.

1.a un 3.a klases bērni izvēlējās sakopt Madlienas baznīcu, jo viņi gribot redzēt visu Latviju tīru un kārtīgu. Īpašais paldies Samantas Šmates māmiņai, kura strādāja kopā ar sākumskolēniem un bija viņiem labs paraugs. Nākamajā dienā skolotājas Rasmas Vērpējas vadībā bērni devās ekskursijā uz baznīcu, lai iepazītos ar tās vēsturi un apskatītu Madlienu no baznīcas torņa.

2.a klases skolēni attīrīja ceļmalas no atkritumiem posmā „Skola – kultūras nams – lielais ceļš – grants ceļš uz skolu”, savācot daudz plastmasas un stikla atkritumu. Bērni paši ierosināja tos sašķirot, lai ceļš uz pārstrādi būtu īsāks. 3.c klase devās sakopt netālo ceļu grāvmalas aiz skolas. Atrastos atkritumus bērni lika maisos. Tika noorganizētas pat mazas sacensības, kurš veiklāks un ātrāks. 4.a klase strādāja pie skolas, grābjot lapas pie uzkalniņa – no akmens uz lapenes pusi, kā arī lasot lielos zarus.

5.a klase palīdzēja sakopt Brāļu kapu teritoriju. Skolēnu uzdevums bija atbrīvot centrālo laukumu no pērnajām lapām. Sakopšana mazajiem talciniekiem bija grūts un apjomīgs darbs. Lielu palīdzību lapu, akmeņu un velēnu aiznešanā sniedza skolas sētnieks Normunds Niedrītis.

6.a klase talkoja netālu no skolas. Sakopa teritoriju pie baseina pludmales. Skolēni strādāja centīgi un apzinīgi, grāba lapas, savāca  zarus, savāca  arī vecos ābolus zem mežābeles. Cits citu uzmundrināja, izpalīdzēja, mainījās ar darbiem, ja nogura. Pat Emīls, kuram roka ieģipsēta, strādāja ar visiem, savācot atkritumus abpus upītei no Lauberes ceļa līdz skolas ceļam.

7.a, 8.a un 12. klase sakopa teritoriju pie skolas aiz kalniņa un parku, kurš gadiem ilgi iepriecina gan skolēnus, gan visus Madlienas iedzīvotājus. Tika grābtas pērnās lapas un lasīti zari.

9.a klase jau trešo gadu devās uz Vērenes kapiem, lai tos sakoptu. Turpinot meža dienās apgūto, skolēni veica arī atzarošanus darbus blakus esošajā dendraloģiskajā parkā, lai koki izskatītos skaisti un vieglāk varētu izpļaut zāli.

10.klase sakopa ceļmalas gar mazdārziņu grāvjiem, lasot neaudzinātu un bezatbildīgu cilvēku izmetos atkritumus, sākot no parastām plastmasas pudelēm līdz pat metāla kannai. Skolēni bija pārsteigti, cik apkārtējie spēj būt nevīžīgi, taču paveiktais sniedza gandarījumu. 11. klase sakārtoja teritoriju ap estrādi, grābjot lapas un lasot zarus.

Paldies skolēniem un audzinātājiem par ieguldīto darbu gan skolas, gan arī Madlienas sakopšanā! Ja katrs paveiks kaut nedaudz un aizdomāsies, vai ir labi zemē nomest papīrus vai plastmasas pudeles, un tomēr to nedarīs, tad mūsu valsts kļūs skaistāka un jaukāka.

Skolotāja Zinta Saulīte

Skolēnu Pašpārvaldes Lielā talka
24.04.2017.

Pavasaris ir spodrības, kārtības un visas dabas atdzimšanas gadalaiks. Kā jau katru gadu, aprīlī tiek atzīmēts Lielās talkas laiks, kurā katrs Latvijas iedzīvotājs pieliek roku, lai mūsu valsts kļūtu par zaļāko valsti Pasaulē.

Madlienas vidusskolas Skolēnu Pašpārvalde šogad devās talkot uz Plāteres muzeju. Visi kopā mazgājām logus, lampas un grīdas, veicām “pavasara tīrīšanu”. Paralēli apskatījām ekspozīcijas un atsvaidzinājām savas zināšanas par Madlienas pagasta vēsturi. Paldies Armandam Praličam par viesmīlīgu uzņemšanu un iespēju pavadīt Skolēnu Pašpārvaldei talku vēsturiskās un visnotaļ interesantās noskaņās!

Skolēnu Pašpārvalde

Madlienas skolēni – čakli talkotāji
27.04.2015.

1.a un 3.a klase

Ikviens cilvēks taču vēlas dzīvot tīrā valstī. Mums, latviešiem, raksturīgi daudz laika pavadīt pie dabas krūts, tomēr ikdienā neaizdomājamies, kādu ļaunumu nodarām dabai, to piesārņojot, netīši vai pat apzināti. Nevienam taču nepatiktu, ja apkārtējā vidē valdītu netīrība, tādēļ rīkojam talkas.

Talkošana izvēršas par brīvprātīgu dalību vides sakopšanā, tā rada saliedētību un vienotību talciniekos. Pēc kopīgi paveiktā darba pārņem gandarījuma sajūta, redzot pūļu augļus – tīro un skaisto apkārtni.

Tradīcija visai latviešu tautai apvienoties kopīgos spēkos jeb rīkot Lielo Talku aizsākās 2008. gada 13. septembrī, kad iedzīvotāji sakopa savu valsti par godu Latvijas 90. dzimšanas dienai. Tagad tā norisinās katru pavasari ar mērķi padarīt apkārtējo vidi tīrāku un skaistāku. Viens no vadmotīviem ir līdz 2018. gadam (Latvijas simtgadei) censties izveidot mūsu valsti par sakoptāko vietu pasaulē!

Ik gadu talkot un satīrīt Madlienu un tās apkārtni steidz arī Madlienas vidusskolas skolēni. Tas ir izvērties par labu paradumu, kurš jauniešiem ieaudzina rūpes un mīlestību pret dabu. Talkošana parasti saliedē klašu kolektīvus. Tas ir labi pavadīts laiks, kopīgiem spēkiem strādājot, bet tajā pašā laikā atpūšoties no ikdienas steigas. 20.–24. aprīlis Madlienas vidusskolā izvērtās par talkas nedēļu. Nekādi laikapstākļi neatturēja no vēlmes darboties. Tā kā skola ir kļuvusi par otrajām mājām ikvienam skolēnam, tad parasti audzēkņi izvēlas sakopt tās apkārtni, lai paši būtu priecīgi par tīro vidi.

Šogad pie estrādes tās teritorijā rosījās vairākas klases. Tika sakopta gan pati estrāde, gan tās apkārtne. Otrklasnieki bija ļoti čakli un kārtīgi strādnieki. 6.a klases audzinātāja Mārīte Karņicka priecājas par jauki aizvadīto laiku un padarīto: „Kopā paveiktais darbs, sakoptā estrāde un ugunskurā ceptās desiņas mūs saliedēja un stiprināja kā klases kolektīvu.” Arī 5.a klase palīdzēja šeit sagrābt pērnās lapas, savākt zarus un salasīt stiklus.

Lieli darbarūķi bija arī 1.c klases bērni, kuri ar prieku sakopa rotaļu laukumu pie skolas. Visi bija sarūpējuši darbarīkus un atrada tieši sev piemērotu darbiņu. „Kāds nesa lielos zarus, dažs grāba lapas un palīdzēja salikt maisos. Cits citam palīdzēja, puiši nesa smagos maisus. Bērni jutās gandarīti par padarīto darbu. Bija gatavi vēl strādāt, jo kopīgs darbs izvērtās jaukā atpūtā!” stāsta 1.c klases audzinātāja Dana Krēsliņa. Arī 10. klase „uzposa” skolas teritoriju, grābjot lapas. 11. klase strādāja pie pludmales sakārtošanas. Tika vākti un dedzināti vēja nolauztie koku zari, sagrābtas lapas un satīrīta upes baseina piekraste.

1.a un 3.a klases bērni apkopa daļu no baznīcas teritorijas – palīdzēja tai atbrīvoties no vēja salauztajiem zariem, vecajām lapām un apgrieza mazos krūmiņus. Kopā ar skolotājām Rasmu Vērpēju un Marinu Dišereiti padarījuši labo darbu, skolēni devās apskatīt milzīgo zvanu baznīcas tornī.

4.a klase jau trešo gadu pēc kārtas uzkopa ceļa malas maršrutā skola – kultūras nams – lielais ceļš – skola. Klases audzinātāja Signe Kuršnire atzīst: „Skumji, ka vispiemēslotākais laukums ir pie upītes, kur ikdienā iet garām ļoti daudz cilvēku.” Tomēr, neraugoties uz to, visi ir priecīgi par paveikto.

Madlienas Brāļu kapus šogad sakopa 8.a un 9.a klase. Galvenokārt bija jāgrābj pērnās lapas. Vērenes kapus sakopa

7.a klase. Par ieguldīto darbu ļoti pateicīgi visi vērenieši, bet visvairāk skolotāja Ilze Smilškalne, kura par „savējiem” stāsta: „Darbu veica nopietni, un tas prasīja arī tulznas rokās, bet atpūta un ugunskurā ceptas desiņas sāpes mazināja.”

Ļoti strādīgi un apzinīgi bijuši divpadsmitie ar skolotāju Intu Ošu: „Vācām atkritumus gar skolai tuvāko upīti Sisi – no ceļa (uz Lauberi) līdz ietekai Abzē. Pēc tam arī Abzē gar skolu. Tas ir gandrīz no centra tilta līdz “zirgu fermai”.” Kopīgiem spēkiem savākuši 8 maisus ar atkritumiem. Taču bijuši arī tādi atradumi kā traktora riepa un dzeloņdrāšu ripuļi, kurus nemaz nevar ielikt maisā.

Visi talkotāji ir apmierināti ar paveikto darbu un priecājas, ka pēc padarītā Madliena ir kļuvusi kaut nedaudz tīrāka.
Jo mazāk piesārņosim dabu, jo pateicīgāka tā mums būs. Lai sakārtotu apkārtējo vidi, ir jāsāk domāt „zaļāk”. Sakopta Latvija sākas katra prātā, un, kā vēsta šī gada Lielās Talkas vadmotīvs: „Pastāvēs, kas pārvētīsies!”

Aiga Pīķe, 11. kl.

1.c klase


2.a klase

4.a klase


7.a klase

8.a klase

9.a klase

11. klase

12. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)