Lieldienu koncerts
24.03.2016.

Madlienas vidusskolā š.g. 24. martā, sagaidot Lieldienu svētkus, notika pavasarīgi jautrs koncerts, kuru vadīja atraktīvas Madlienas vidusskolas skolnieces Ieva Rābe (4.a klase), Alise Trence (5.a klase) un Mariko Vītoliņa (6.a klase), iejūtoties teatrālos Lieldienu tēlos. Koncertu ar dziesmu „Pie Dieviņa gari galdi” ieskandēja Madlienas vidusskolas skolnieces Estere Ozoliņa un Evija Korovacka (10.klase), par Lieldienu svētku atzīmēšanas tradīcijām koncerta dalībniekiem pastāstīja skolotāja Zinta Saulīte. Ar pavasarīgām dziesmām koncertā piedalījās 5- 6.klašu vokālais ansamblis (vadītāja Līga Dziedātāja, koncertmeistare Sarmīte Paegle), bet jautru un priecīgu noskaņojumu visiem sagādāja dejotāji- kolektīvs „Lienīte”- 1.-2., 3.-4. un 7.-9. klašu grupas. (vadītāja Vineta Tumane, koncertmeistares Sarmīte Paegle un Ināra Strelkova). Pateicībā visi koncerta dalībnieki saņēma saldu, Lieldienu svētkiem piemērotu, kārumiņu. Skola saka mīļu paldies viesiem skatītājiem un atbalstītājiem!

IMGP0054

IMGP0065

IMGP0067

IMGP0069

IMGP0073

IMGP0074

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)