Lietuva

Ekskursija uz Lietuvu

Katru gadu oktobra sākumā, atzīmējot Skolotāju dienu, Madlienas vidusskolas peda- gogi dodas kādā pārgājienā vai ekskursijā. Šoreiz devāmies palūkot, kā dzīvo brāļi lietuvieši. Jaukā 14. oktobra dienā izbraucām pretī saulītei uz Šauļiem kultūrvēstures mācību ekskursijā. Šauļi ir ceturtā lielākā Lietu- vas pilsēta, kas savu dzimšanu saista ar Saules kauju 1236. gadā. Visos pilsētas pulksteņos ciparu…