5. klases mācību ekskursija uz Līgatni
12.10.2019.

2. oktobrī 5. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Līgatni. Sākumā apmeklējām Vienkoču parku, kur no koka bumbiņām, kas bija nokrāsotas dažnedažādās krāsās, no arbūza, ķirbja, olīvu sēklām, ozolzīļu cepurītēm un vēl daudziem citiem dabas materiāliem pagatavojām sev atslēgu piekariņus. Visi klases biedri ļoti cītīgi un ar interesi iesaistījās aktivitātēs. Izstaigājām arī Vienkoču parku, apskatot koka skulptūras un dažādas instalācijas.

Vislielāko sajūsmu mūsu vidū izraisīja Tīklu parka apmeklējums, kur varēja staigāt pa kokos iekārtiem tīkliem. “Lielo drosmīgo” tīkls atradās 6 m augstumā, bet “Mazo bailīgo” – 1 m augstumā.

Ekskursijas noslēgumā devāmies uz Līgatnes dabas takām, kurās apskatījām dažādus dzīvniekus – lapsas, briežus, vāveres, meža cūkas, lāčus, pūces u.c. Pārsteigumu sagādāja lapsa, jo tā stāvēja ļoti tuvu un to varēja labi apskatīt.

Pēc visiem apskates objektiem bijām piekusuši no staigāšanas, bet ļoti priecīgi par kopā pavadīto laiku. Ieteiktu nākamgad uz Līgatni aizbraukt nākamajiem piektajiem. Viņi noteikti būs sajūsmā – gluži tāpat kā mēs šogad.

5. klases skolniece Terēza Elza Rone

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)