Madlienas sākumskolas talanti
30.04.2016.

Madlienas sākumskolas talanti

Kas ir talants?
Tā ir prasme saskatīt to, ko nesaskata citi
Sadzirdēt to, ko nesadzird citi
Saprast to, ko nesaprot citi.
Kā rodas šīs prasmes?  Kas ir tā avots?
Tās avots ir spēja brīnīties-
brīnīties par lapas formu, vēja šalkoņu, debesu krāsu, bites lidojumu…
26. aprīlī visiem bija iespēja parādīt savus talantus, daudzi to izmantoja.

IMG_2088 (1)

IMG_2093

IMG_2095 (2)

IMG_2097

IMG_2098

IMG_2101

IMG_2103

IMG_2136

IMG_2092

IMG_2096

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)