Sporta un atpūtas dienas nometne „Madlienas vasara 2019”
23.08.2019.

No 19. līdz 23. augustam Madlienas vidusskolā norisinājās sporta un atpūtas dienas nometne „Madlienas vasara 2019”. Nometnes darbība tika vērsta uz diviem skolā populārākajiem sporta veidiem – volejbolu un vieglatlētiku, treneri M. Līcītis, G. Tipāns, J. Liepa. Šogad kā papildus sporta veids tika izvēlēts basketbols, un to vadīja BK OGRE basketbolists Kristaps Dārgais.

Nometnes gaitā dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas prasmes šajos sporta veidos un uzlabot fizisko sagatavotību. Atpūtas brīžos skolotāja I. Smilškalne vadīja stikla apgleznošanas nodarbību. Tika organizēti galda spēļu turnīri – galda teniss, novuss, dambrete, noslēgumā saņemot arī godam nopelnītās medaļas. Apbalvojumu bija daudz, jo arī vieglatlētikā un volejbolā noslēgumā tika organizētas sacensības.

Vēlos izteikt pateicību Ogres novada pašvaldībai par finansējumu nometņu organizēšanai un Madlienas vidusskolai par atbalstu projektu īstenošanā.

Protams, vislielākais paldies abu nometņu pedagoģiskajam un tehniskajam personālam, bez kuru atbalsta un nesavtīgā darba nebūtu iespējamas šīs divas jaukās nedēļas 53 aktīvajiem Ogres novada skolēniem.

Rita Pučekaite, nometņu vadītāja
Foto-Rita Pučikaite, Guna Brīvule

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)