Skrējiens “Madlienas veselības apļi 2019”
26.09.2019.

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un skriešanu kā vienu no vieglatlētikas disciplīnām, kā arī lai noskaidrotu Madlienas pagasta un apkārtnes labākos veselības skrējējus, Madlienas stadionā jau 10. gadu notika skrējiena cikls „Madlienas veselības apļi 2019”.

Ikviens interesents visu vasaru – no 5. maija līdz 26. septembrim katru ceturtdienu plkst. 19.00 varēja pievienoties 30 minūšu izturības skrējienam. Vismaz reizi uz starta līnijas kopumā šogad stājās 44 skrējēji. Izturīgākie skrējēji pa grupām:

pirmsskola – Rihards Dišereits, noskrieti 127 apļi, Ričards Aleks Rudņiks – 36 apļi, Rainers Trainis – 23 apļi.

1.–4. klases meitenes: Sandija Liepa – 188 apļi, Agnese Laizāne – 164 apļi, Alise Žurēviča – 127 apļi. Zēniem šajā grupā pirmajā vietā Markuss Masiulis – 174 apļi, Niks Rābe – 41 aplis, Oskars Kaķītis – 30 apļi.

5.–8. klases meitenes: Marta Graudiņa – 200 apļi, Sofija Rudņika – 44 apļi, Dārta Traine – 46 apļi. 5.–8. klašu grupā zēniem uzvarētājs Roberts Boreiko ar 172 apļiem, Mareks Laizāns 125 apļi, Elvis Dišereits 30 apļi.

Pieaugušo grupā nepārspēta bija Valentīna Malnača ar 240 apļiem.

Cītīgākie skrējēji tika apbalvoti ar diplomiem, Ogres novada sporta centra kausiem un trenera Jevgēnija Liepas sarūpētajām medaļām. Paldies Ogres novada sporta centram, kas atbalsta
šādas aktivitātes arī laukos. Paldies Laurim Liepam par diplomu izgatavošanu un foto. Uz tikšanos nākamajā gadā!

Guna Brīvule
Foto – Lauris Liepa

Skrējiens “Madlienas veselības apļi 2016”
04.05.2016.

Laikā no 5. aprīļa līdz 28., divreiz nedēļā skrējēji varēja piedalīties pusstundas apļu skrējienā Madlienas stadionā. Šogad atsaucība bija ļoti liela, kopā piedalījās 53 dalībnieki. Otrdienās un ceturtdienās, neskatoties uz laika apstākļiem, stadions bija patīkami piepildīts ar mazajiem skrējējiem. Izturīgākie skrējēji pustundā veica 16-18 apļus, kad mazie pirmklasnieki centās noskriet 1 līdz 2 apļus. Ieguvēji bija visi, jo 2 reizi nedēļā bērniem bija sacensības un, skrienot vienmērīgā tempā, tika attīstīta izturība. Astoņās skriešanas reizēs 25 skolēni veica vairāk par 30 apļiem. No zēniem jāatzīmē Smilškalns Emīls – 124 apļi, Dehtevičs Ivars – 119 apļi, Nutovcevs Nauris – 97 apļi un Vēzis Ilgonis – 83 apļi. Meiteņu sacensībās pirmajā vietā ir Liepa Sandija – 40  apļi – 1. klase, Kaktiņa Justīna -33 apļi, Lazdiņa Agnese -31 aplis un Rudzgaile Aiga 30 -apļi. Labākie skrējēji, kas noskrēja vairāk par 20 apļiem, pateicoties Madlienas pagasta pārvaldei, tika apbalvoti ar piemiņas nozīmītēm un atzinības rakstiem.

Madlienas sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa

IMG_2692

IMG_2696

IMG_2698

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)