Meža dienas
17.09.2019.

Piektdien, 13. septembrī 2.-4. klases skolēni apmeklēja izglītojoši praktisko nodarbību ”Meža zinības zilajos kalnos”.

Bērniem bija iespēja meža zinības iepazīt vairākās laboratorijās. Tajās viņi uzzināja par meža kopšanu, stādīšanu, kokmateriālu pārstrādi, iepazina meža augus un dzīvniekus, varēja aptaustīt meža apstrādes darba rīkus, ieguva informāciju par dabas aizsardzību, samīļoja Sniega suņus. Ciemos bija ieradies arī pats Cūkmens.

Ineresants piedzīvojums bija šķēršļu joslas pārvarēšana, trase bija izveidota starp kokiem, labprāt visi mēģināja to pāriet. Prieks, ka mūsu skolā strādā Gunvaldis Kalva un vada jaunsardzes pulciņu, jo 3. un 4. klases skolēni, kuri apmeklē šīs nodarbības, ļoti labi varēja veikt trasi, arī citiem ieteica, kā to labāk darīt. Paldies skolotājam!

Paldies bērniem par zinātkāri, aktīvu iesaistīšanos, organizētību un labu uzvedību pasākuma laikā! Lai saudzējam, kopjam un nepostām vidi ap mums!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)