NBS UN NATO – par drošu Latviju
05.11.2019.

4. novembrī Madlienas vidusskolā viesojās Aizsardzības ministrijas un NATO pārstāvji, lai vadītu lekciju 10.-12. klašu skolēniem. Stāstīja par NBS darbību Latvijā, par to, kā ir gatavi pasargāt valsti nopietnu apdraudējumu gadījumā. Skolēniem uzdeva jautājumus, lai pārbaudītu to zināšanas un izvērtētu sagatavotību dažādās krīzes situācijās. Kaut arī jautājumu nebija daudz un tie šķita nenozīmīgi, tā nav. Jautājumi tika uzdoti ar nolūku. Pastāstīja arī to, kā katrs pilsonis var parūpēties par valsts drošību, neesot Bruņotajos spēkos. Pārstāvji no NATO, kuri katrs ir no citas valsts, pastāstīja par to, kā dalība šajā organizācijā palīdz ikvienai valstij, kā tiek nostiprināta sadarbība valstu drošības jomā, piemēram, notiek mācības dažādas pasaules valstīs, apmainās ar pieredzi un nepieciešamības gadījumā nodrošina ar militāro tehniku. Lekcijas mērķis bija izglītot jauniešus par NATO un NBS nozīmi valsts drošībā, iedrošināt jauniešus saistīt savu nākotni ar militāro jomu.

Annija Augšpule, 12. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)