1.-12. klašu konkurss “Netradicionālais Adventes vainags”
29.12.2017.

Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs dēvējam par Adventes svētdienām un katrai no tām par godu Adventes vainagā aizdedzam vienu svecīti. Adventes laika simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Mūsdienās mēs visi zinām, ka cilvēki ar laiku kļūst arvien kreatīvāki, tādēļ šī gada izskaņā Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde izsludināja klašu konkursu “Netradicionālais Adventes vainags”, kura mērķis bija satuvināt klases kolektīvu, kopīgi radot oriģinālu, neredzētu adventes vainagu. Skolēnu pašpārvaldes žūrija katram vainagam piešķīra savu atbilstošāko nomināciju “Rudenīgākais”, “Siltākais”, “Pūkainākākais”, “Saldākais” u.c. Paldies skolas floristikas pulciņam, kas bija čakli pastrādājis, sagatavojot vairākus vainadziņus izstādei.

Skolēnu pašpārvalde saka sirsnīgu paldies ikvienam, kurš iesaistās tās rīkotajos pasākumos un akcijās!

Skolēnu pašpārvalde

1. KLASE, NOMINĀCIJA – „PŪKAINĀKĀIS”

2. KLASE, NOMINĀCIJA – „SMARŽĪGĀKAIS”

3. KLASE, NOMINĀCIJA – „SALDĀKAIS”

4.A KLASE, NOMINĀCIJA – „VISSILTĀKAIS”

4.C KLASE, NOMINĀCIJA – „ZIEMĪGĀKAIS”

5. KLASE, NOMINĀCIJA – „VISSALDĀKAIS”

6. KLASE, NOMINĀCIJA – „RUDENĪGĀKAIS”

7. KLASE, NOMINĀCIJA – „GARŠĪGĀKAIS”

8. KLASE, NOMINĀCIJA – „SNIEGOTĀKAIS”

10. KLASE, NOMINĀCIJA – „STAROJOŠĀKAIS”

11. KLASE, NOMINĀCIJA – „DABĪGĀKAIS”

12. KLASE, NOMINĀCIJA – „NETRADICIONĀLĀKAIS”

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)