Raiņa un Aspazijas konkurss Ogrē
11.03.2015.

11. martā Ogres Valsts ģimnāzijā notika Raiņa un Aspazijas konkurss, kurā piedalījās 9.–12. klašu skolēni no Ogres novada izglītības iestādēm un Valsts ģimnāzijām. Kopā 11 skolas, katrā komandā pa pieciem jauniešiem. No Madlienas vidusskolas uz konkursu devās 11. klases skolēni: A. Pīķe, I. Streile, S. Liepiņa, S. Seveļkova un E. Sprukts. Kā visas skolas, arī viņi skolotājas Zintas Saulītes un Ivetas Mežajevas vadībā bija sagatavojuši muzikāli literāru priekšnesumu par Raini un Aspaziju. Tālāk skolēnus izlozes kārtībā sadalīja komandās, lai veiktu dažādus erudīcijas uzdevumus un izspēlētu teatrālu uzvedumu. Uzvarēja komanda „Lauztās priedes”, kurā aktīvi darbojās Edgars Sprukts. Apsveicam ar pirmo vietu! Konkursā ikviens varēja uzzināt daudz interesanta par mūsu dižajiem literatūras klasiķiem – Raini un Aspaziju.

Biznesa idejas radīšana no teorijas līdz praksei
10.03.2015.

Š.g. 10. martā grupai vidusskolēnu, skolas direktora E. Viņķa vadībā, bija lieliska iespēja apmeklēt Ogres un Ikšķiles novadu reģionālo semināru par biznesa ideju ģenerēšanu un attīstīšanu līdz reāla uzņēmuma veidošanai. Tā kā Madlienas vidusskolas skolēni ir iesaistījušies biznesa izglītības projektā „Esi līderis” un brīvprātīgi ar skolas finansiālu atbalstu apgūst pirmās teorētiskās zināšanas, uzklausīt savu vienaudžu praktisko pieredzi bija īpaši interesanti un nozīmīgi. Jauniešus nodarboties ar uzņēmējdarbību aicināja Stokholmas Ekonomikas augstskolas pasniedzējs Krists Avots. Savā biznesa pieredzē dalījās Juglas un Jelgavas vidusskolu absolventi Jānis Jēkabsons, Roberts Kroģeris, Raivis Beņķītis u.c. Jauniešiem bija iespēja uzdot jautājumus un uzklausīt vērtīgas atziņas no jau zināmiem jauniem uzņēmējiem „Sushi Palace” īpašnieka Kristapa Švēdes, SIA „Sula” īpašnieka Linarda Liberta, SIA „Sajūtu mednieces” īpašniecēm Egijas Taubes un Līvas Vīgantes, Sporta kompleksa „333” īpašnieka Haralda Šlēgelmilha. Tas bija interesanti un jauniešiem saistoši, kā arī deva impulsu viņu tālākai profesionālajai domāšanai. Jauniešiem bija iespēja praktiski darboties radošajās darbnīcās, savukārt pedagogi augstskolas mācībspēku vadībā attīstīja idejas nākotnes uzņēmumiem.

Lai arī turpmāk iesaistoties līdzīgās aktivitātēs mūsos nostiprinās doma, ka nākotnē varam  kļūt  ne tikai par darbiniekiem, bet arī par darba vietu radītājiem!

Saite uz fotogaleriju: ogresnovads.lv

Runas konkurss Ogrē
26.02.2015.

26. februārī Ogres kultūras namā notika novada daiļlasītāju konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja Justīne Kaktiņa 5. klase un Emīls Vanags 1. klase.


Žūrija

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)