Galda spēļu turnīrs un lasīšanas maratons pansionātā
11.04.2019.

4. klases skolēni 10. aprīlī atkal viesojās pansionātā. Šoreiz bijām iecerējuši izklaidēt pansionāta iedzīvotājus ar īstu galda spēļu turnīru. Tika spēlēts domino, dažāda veida cirks, riču-raču, novuss, dambrete, liktas puzles. Lai prieks būtu arī tiem, kuri nevarēja atnākt uz zāli, devāmies pie viņiem ar pasaku grāmatām. Lielākais gandarījums, ko deva šī diena, bija neviltots prieks veco cilvēku sejās un sirdīs.

Rotaļu rīts pansionātā
12.12.2018.

12. decembrī 4. klases skolēni devās uz pansionātu, lai kopā pavadītu laiku ar vecajiem cilvēkiem un ienestu viņiem tuvojošos svētku sajūtu. Viesošanos sākām ar nelielu koncertu, kurā bērni skandēja dzejoļus, dziedāja un spēlēja vijoli. Apsveikumam bērni bija pagatavojuši vēlējumu eglīti.

Pēc tam kopīgi minējām mīklas, gājām rotaļās un spēlējām “mēmo šovu”. Ar prieku sirdī gaidām Ziemasssvētkus un novēlam to arī pārējiem!

Bērnība tiekas ar viedumu putnu dienās
23.03.2015.

Pirmā tikšanās Madlienas vidusskolas 2.a klases skolēniem ar pansionāta iemītniekiem notika pirms Ziemassvētkiem – labo darbu nedēļā. Bērni šim apciemojumam gatavojās īpaši, jo bija nolēmuši iepriecināt vecākās paaudzes ļaudis ar lietām, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, proti, savu laiku, kā arī lasītprasmi. Skolēni mājās sameklēja savai lasītprasmei atbilstošu pasaku grāmatu. Ar Mārīti Šteinbergu sarunājām laiku, kad viņas vadītajā radošajā darbnīcā bija iespēja lasīt priekšā grāmatas. Vienlaicīgi tika lasītas pasakas arī tiem, kuri nevar iziet no savas istabiņas vai arī nosēdēt. Bērnu sajūtas, veicot šo uzdevumu, bija dažādas: cits bija sabijies, samulsis vai sakautrējies, kādam patika, ka visi klausījās un varēja iepriecināt vecos cilvēkus, ka viņi smaidīja un jutās labi. Promejot nolēmām, ka nāksim vēl, jo bija gandarījums par padarīto.

Mūs jau laicīgi uzrunāja Inese Dišereite, ka esam gaidīti Putnu dienu pasākumā 12. martā Madlienas pansionātā. Šai reizei sarūpējām mazu priekšnesumu un pūpolzariņus. Skolēni kā mazi putnēni „salidoja” pansionātā, lai atkal tiktos ar pansionāta iedzīvotājiem. Sveicām vecos ļaudis ar pavasarīgu priekšnesumu, uzaicinājām uz kopīgu dziesmu „Vālodzīte”. Pansionāta darbinieki mums bija sagatavojuši jaukas nodarbes radošajās darbnīcās – Ineses Dišereites, Initas Balodes un Gintas Dišereites vadībā veidojām interesantus putnus, bet Ivo Veides vadībā zēni varēja gatavot putnu būrus. Bērni bija priecīgi un apmierināti. Paši atzina, ka laiks aizritējis nemanot. Neizpalika arī cienāšanās ar saldumiem, šogad pirmās bērzu sulas glāze, kopīga fotografēšanās. Emocijas bija lieliskas – dažs pirmo reizi paņēma rokās āmuru, kādam izdevās skaists putns, cits priecājās satikt pazīstamo vai vienkārši tika uzklausīts un parunājās.

Pārrunājot ar skolēniem par padarīto, biju gandarīta, ka visi atzina – šādu pasākumu un tikšanās reizēs mēs iepriecinājām citus un veltīju laiku otram. Dažkārt skrējienā pa dzīvi mums ļoti pietrūkst laika otram, bet patiesībā tas ir tik vienkārši un vajadzīgi.

2. klases audzinātāja Vita Volkopa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)