Pēdējais zvans 9. un 12. klasei
24.05.2019.

17. maijā 9. un 12. klase sagaidīja savu Pēdējo zvanu Madlienas vidusskolā. Pasākumu atklāja paši skolēni, veltot atvadu vārdus mīļajai skolai, bet pēc tam ieskandināja aktu zāli ar dziesmu „Sauc palīgā”. Pasākuma gaitā tika parādīti pašu gatavotie video par ikdienas dzīvi un piedzīvojumiem skolā un ārpus tās. Tad tika dots vārds direktoram Edgaram Viņķim, kurš skolēnus motivēja ticēt saviem sapņiem un būt mērķtiecīgiem. Absolventu klases katram skolas darbiniekam bija sarūpējušas skaistus ziedus un pateicības vārdus. Skolēnus apciemoja arī PII „Taurenītis” vecākie bērni, kuri bija sagatavojuši dziesmas un dejas, kas sildīja sirdis. Arī 8. un 11. klase veltīja jaukus apsveikumus, lai iedrošinātu saspringtajam eksāmenu laikam, kā arī bija īpaši pacentušies, izrotājot absolventu klašu telpas. Tas radīja svētku sajūtu ikvienam skolēnam.

Māra Kļaviņa, 12. klase

Pēdējā zvana pasākums Madlienas vidusskolā
24.05.2018.

18. maijā Madlienas vidusskolā 9. un 12. klases skolēniem skanēja pēdējais zvans skolā. Pasākumu ievadīja skolas direktora Edgara Viņķa aizkustinošā uzruna, skaistus un ziedošus paldies skolas kolektīvam teica absolventu klases. Sanākšanu kopā kuplināja pirmsskolas „Taurenītis” vecākās grupas audzēkņu priekšnesumi, kā arī 8. un 11. klases apsveikuma vārdi. Pasākumu noslēdza nu jau vairākus gadus ieviestā tradīcija – rožu stādīšana pie skolas.

Gan 9. klases skolēni, gan divpadsmitie atzina, ka aizvadītie gadi Madlienas vidusskolā ir paskrējuši nemanot: „ Tā jau ir – kad cilvēks jūtas labi un ir laimīgs, tad laiks paskrien nemanot. Šis laiks, it īpaši vidusskolā, ir bijis pilns ar asarām un smiekliem, dzīves un skolas mācībām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Pasākuma laikā bieži aizdomājāmies par vidusskolas laikā piedzīvoto un pārdzīvoto, sapratām, ka Madlienas vidusskola vienmēr būs vieta, kurā glabāsies daudz brīnišķīgu atmiņu, vieta, kurai vienmēr piederēs daļiņa no mūsu sirdīm. Paldies visiem – skolotājiem, tehniskajiem un virtuves darbiniekiem – par zināšanām un sniegto atbalstu, esot mums blakus visu skolas laiku! Jūs esat mūsu dārgums un zelts!” 9. un 12. klase lielu paldies saka 8. un 11. klases kolektīvam par ļoti mīļi izdekorētajām klasēm un svētku cienastu! Paldies!

Pēdējais Skolas Zvans izskan 9.un 12.klašu skolēniem 12.maijā
19.05.2017.

Šajā dienā 9. un 12. klašu skolēni jūtas nedaudz savādāk, nekā ierasti. Viņu skolas dzīvē skanēs zvans, kurs viņus aicinās apmeklēt pēdējo mācību stundu, pēdējo reizi sēsties savā solā un kopā ar saviem klasesbiedriem kavēties emocionālās pārdomās. Kopīgi iestādītās rozes skolas priekšā, sirsnīgs paldies saviem skolotājiem, vecākiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem radīja gandarījuma un prieka sajūtu par skolā pavadīto laiku. Klašu audzinātājas Ilze Smilškalne un Alda Karaseva var būt lepnas par savu audzināmo klašu skolēniem.

Skolas direktors E.Viņķis savā uzrunā uzsvēra Zvana simbolisko nozīmi mūsu dzīvē un vēlēja veiksmi eksāmenos. Topošos absolventus uzmundrināja vienpadsmitie un astotie, un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” audzēkņi – nākamie pirmklasnieki.

Savukārt dāvanas skolai priecēs mūs, veidojot mājīgāku apkārtējo vidi un vairos bibliotēkas krājumus.

Zvans uz pēdējo mācību stundu aicina arī Madlienas vidusskolā
18.05.2016.

Zvans uz pēdējo mācību stundu aicina arī Madlienas vidusskolā

Vēl tikai viens mirklis un 9. un 12.klašu audzinātājas Anita Jākobsone, Elita Atslēdziņa un Ilze Bondere (Krapes filiālē) par savu audzināmo klašu skolēniem runās pagātnē. Šodien, 13.maijā, skolas zvans uz mācību stundām aicina pēdējo reizi. Tā savādi un mazliet neticami – sirsnīgs paldies skolotājiem un tehniskajam personālam, pateicības dāvanas skolai, atskats skolas dzīves fotogrāfijās un teatralizēts uzvedums par mums pašiem. Skolas direktora E.Viņķa uzrunā izskan veiksmes vēlējums, jo zināšanas jauniešiem iegūtas garajos skolas gados, prasmes un iemaņas mācoties sadarboties ar vienaudžiem un pedagogiem, un eksāmeni ir tikai likumsakarīgs viena mūsu dzīves posma noslēgums.

IMGP0449

IMGP0438

IMGP0457

Pēdējā zvana pasākums
21.05.2015.

15. maijā Madlienas vidusskolā 9. un 12. klašu skolēniem iezvanīta pēdējā mācību stunda…

Šogad tradicionāli uz Pēdējā zvana pasākumu skolas zālē pulcējās 12. un 9. klases skolēni ar savām klases audzinātājām – Intu Ošu un Ivetu Mežajevu. Pasākumā piedalījās jauniešu pedagogi, skolasbiedri un vecāki. Klātesošos priecēja topošo absolventu pateicības vārdi skolai un saviem skolotājiem, kā arī prezentācijas par skolas dzīves spilgtākajiem notikumiem. Skolas direktors Edgars Viņķis jauniešiem vēlēja veiksmi eksāmenos un turpmākajā izglītības ceļā, kā arī pēdējās dienas novērtēt savus klasesbiedrus un viņu draudzīgo atbalstu daudzu gadu garumā. Pasākuma noslēgumā nākamie absolventi skolas teritorijā stādīja rozes, savukārt 12. klašu jaunieši papildināja skolas apstādījumus ar īpašiem koku stādiem.

Pēdējais zvans (foto)
01.06.2012.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)