Pieņemšana pie skolas direktora

Ziemassvētku pieņemšana pie skolas direktora

Šogad jau otro gadu pirmā semestra noslēgumā uz pieņemšanu pie skolas direktora tika aicināti 20 sekmēs veiksmīgākie skolēni un viņu vecāki. Skolas direktors E.Viņķis uzaicinātajām ģimenēm teica paldies par rūpēm, gādību, sirds siltumu un atbalstu jaunā cilvēka audzināšanā. Savukārt  sekmēs veiksmīgākie skolēni (vidējā balle 8,06 – 9,33) Sanita Rešinska, Undīne Piterniece, Evija Korovacka, Iveta Streile,…