Ziemassvētku pieņemšana pie skolas direktora
22.12.2015.

Šogad jau otro gadu pirmā semestra noslēgumā uz pieņemšanu pie skolas direktora tika aicināti 20 sekmēs veiksmīgākie skolēni un viņu vecāki.

Skolas direktors E.Viņķis uzaicinātajām ģimenēm teica paldies par rūpēm, gādību, sirds siltumu un atbalstu jaunā cilvēka audzināšanā. Savukārt  sekmēs veiksmīgākie skolēni (vidējā balle 8,06 – 9,33) Sanita Rešinska, Undīne Piterniece, Evija Korovacka, Iveta Streile, Keita Lamberte, Ilgonis Vēzis, Nauris Notovcevs, Ričards Šmits, Ērika Bogdanova, Rainers Kriškāns, Airita Tirša, Elīza Rasma Bičevska, Māra Kļaviņa, Kitija Balode, Alise Trence, Linda Smilškalne, Undīne Dzene, Edgars Sprukts, Aiga Pīķe un Mērija Keita Sprukte saņēma piemiņas balvu ar skolas simboliku un Atzinības rakstu par izcilu mācību darbu. Skolēniem un viņu vecākiem laba vēlējumus un atzinību par atbalstu mācību darbā izteica viņu pedagogi Z.Saulīte, R.Vērpēja, R.Sandore, R.Pučekaite, A.Karaseva. Ziemassvētku noskaņu palīdzēja radīt jaunais mūziķis, O-kartes akadēmijas laureāts Mārtiņš Ruskis.

2

1-1 3 4 5-5

 

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)