Koncertstāsts Latvijai „Pūt, vējiņi”
06.12.2018.

Madlienas vidusskolas 7. klase un daži 5. klases skolēni 30. novembrī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja koncertstāstu Latvijai „Pūt, vējiņi”, kas norisinājās Ādažu Kultūras centrā.

Koncertuzvedums „Pūt, vējiņi” ir stāsts par likteņupi Daugavu, jūru un mums pašiem – cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Stāsts izskan Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Kārļa Lāča un daudzu citu komponistu melodijās un latviešu tautas dziesmu apdarēs. Koncertā piedalījās mūsu novadnieki – Antra Stafecka un Atis Ieviņš, kā arī Miks Dukurs, Ginta Krievkalna u.c. Latvijā pazīstami mūziķi.

Uzvedums bija ļoti iespaidīgs un skaists. Skolēni to varēja skatīties, sēžot pirmajā rindā, un tas viņiem ļoti patika. Koncerts bija labs paraugs, kā no daudzām un dažādām dziesmām izveidot vienotu veselumu, kuru papildināja stāstījums un horeogrāfija, kā arī dažādi gaismas efekti un projekcijas.

Pēc „Pūt, vējiņi” noskatīšanās skolēni kopīgi ar mūziķiem fotografējās, saņēma autogrāfus gan uz rokām, gan mobilo telefonu vāciņiem. Mājās devāmies pozitīvi uzlādēti no koncertā gūtajām emocijām. Skolēni nevar sagaidīt, kad atkal būs iespēja apmeklēt nākamo koncertu.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)