Aizej tur, nezin, kur… 2019
03.10.2019.

26. septembrī, siltā un ļoti skaistā laikā, Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde rīkoja ikgadējo skrējienu “Aizej tur, nezin, kur…”. Skrējiena maršrutu pašpārvalde izveidoja apkārt skolai un pa Madlienas pagasta teritoriju – apmēram 5 km garumā. Skrējienā piedalījās 109 skolēni no 5.–12. klasei, komandā obligāti bija jābūt vismaz 6 dalībniekiem, kuri mērojās ar spēkiem 10 kontrolpunktos. Tajos skolēniem bija jāizmanto dažādas spējas – spēks, ātrums, pacietība, lēkšana, dziedāšana, skriešana u.c. Lai nokļūtu līdz galamērķim, bija jāpārvar dažādi šķēršļi, grāvji, jāskrien pa garu zāli un cauri kukurūzas laukam. Skolēniem atgriežoties skolā – galamērķī, kāds bija netīrs un slapjš, bet ar smaidu sejā teica, ka patika un bija interesanti. Komandas dalībniekus sagaidīja ar siltu tēju un gardām šokolādes maizītēm. Paldies par izturību un atsaucību!

Skolēnu pašpārvalde

Aizej tur, nezin, kur… 2018

Aizej tur, nezin, kur… 2017

Aizej tur, nezin, kur… 2016

Aizej tur, nezin, kur… 2015

Aizej tur, nezin, kur… 2014

Aizej tur, nezin, kur… 2018
03.10.2018.

2018. gada 27. septembrī norisinājās skolēnu iemīļotais, ikgadējais rudens skrējiens „Aizej tur, nezin, kur…”. Tajā piedalījās 5.–12. klašu skolēni. Katru gadu skolēnu pašpārvalde aktīvi izplāno jaunu, vēl nebijušu maršrutu, iepazīstot Madlienas pagastu.

Desmit kontrolpunktos skolēni pierādīja savu prasmi darboties mūzikas, medicīnas, kulinārijas, sporta un kultūras jomā. Skolēniem bija nepieciešams sadarboties komandā un pieņemt lēmumus kopīga mērķa sasniegšanai. Skrējiena noslēgumā skolas pagalmā dalībnieki tika cienāti ar plātsmaizi un sulu.

Skolēnu pašpārvalde vēlas teikt paldies visiem, kuri piedalījās rudens skrējienā un iesaistījās tā tapšanā.

Skolēnu pašpārvalde

Aizej tur, nezin, kur… 2017
18.09.2017.

Rudens skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…” ir iemīļots skolēnu vidū gadu no gada. Skolēnu pašpārvaldes rīkotajā rudens skrējienā, kurš norisinājās 27. septembrī, piedalījās 5.-12. klašu skolēni. Šogad skolēni mēroja maršrutu mazliet neierasti, skrējienu sākot no Plāteres pilskalna.

Pirmajā kontrolpunktā, Plāteres estrādē, skolēniem bija jāveido savs karogs. Mērojot ceļu uz Plāteres dzirnavām, klašu audzēkņiem bija jāpierāda savi spēki kontrolpunktos “Divi vienā” un “Ātrā medicīniskā palīdzībā”, kurās klasēm bija jādarbojas pēc iespējas aktīvāk. Dzirnavās, kurās valda lieliska akustika, tika pārbaudītas skolēnu muzikālās zināšanas. “Etiopijas gājienā” skolēniem bija jāpārnes uz galvas ar ūdeni pildītus traukus. Mērojot garo, taču aktīvo ceļu uz skolu, klasēm aktīvi nācās iesaistīties kontrolpunktos, kuros nācās darbināt savas rociņas un garšas kārpiņas. Savu plaušu tilpumu skolēniem nācās pārbaudīt kontrolpunktā “Plaušu vēdināšanā”. Mēmais šovs atklāja skolēnos pārsteidzošas aktiera un filozofa iemaņas. Pozitīvo skrējienu noslēdza fotogrāfijas uzņemšana pie zīmes “Madliena” ceļā uz skolu.

10. klase

9. klase

12. klase

5. klase

8. klase

11. klase

6. klase

7. klase

Aizej tur, nezin, kur… 2016
04.10.2016.

Jau vairākus gadus pēc kārtas, Madlienas vidusskolas 5.–12. klašu skolēni piedalās Skolēnu pašpārvaldes rīkotā rudens skrējienā „Aizej tur, nezin, kur…”. Šodien skrējiena datums bija 22. septembris. Skolēni skrēja pa marķētu maršrutu Madlienas pagastā un pildīja izstrādātus uzdevumus 10 kontrolpunktos.

Pirmajā kontrolpunktā, estrādē, klasēm bija jāveido savs karogs un jāsacer devīze. Volejbola laukumā tika izlozēta kārta startam – kurai komandai mazāk punktu, tā dodas veikt nākamo uzdevumu. Kontrolpunktā „Slāpīte” skolēni pārnesa ūdeni no grāvja uz spaini. „Divi vienā” iemācīja klasēm, ka 2 cilvēki spēj pārvietoties arī vienās biksēs. Kontrolpunktā „Noķer mani” varēja pārbaudīt savu veiklību bumbiņu ķeršanā ar puķupodu. Nestuves komandas sagaidīja kontrolpunktā „Medikopters”, uz tām bija jāpārnēsā klasesbiedri no punkta A līdz punktam B. Muzikālajā stafetē pārbaudījām skolēnu balsis un dziesmu liriku zināšanas. Kontrolpunktā „Draugs manas acis” trenējām klases savstarpējo uzticību un sadarbību. Skolas vēstures entuziastiem padevās uzdevums „Vai Tu zini?”. Rudens skrējiens noslēdzās ar kontrolpunktu „Piektais ritenis”.

Liels paldies visiem kas piedalījās!

Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde

SONY DSC 5. klase

SONY DSC 6. klase

SONY DSC 7. klase

SONY DSC 8. klase

20160922_140101

9. klase

SONY DSC 10. klase

SONY DSC 11. klase

SONY DSC 12. klase

Aizej tur, nezin, kur… 2015
02.10.2015.

Kā jau iepriekšējos gados, arī šogad Madlienas vidusskolas 5.-12. klašu skolēni piedalījās skolēnu pašpārvaldes organizētajā rudens skrējienā “Aizej tur, nezin, kur”, kas norisinājās 2. oktobrī. Kopumā bija 10 kontrolpunkti, kuri bija izvietoti iepriekš izstrādātā maršrutā pa Madlienas teritoriju.

Pirmais kontrolpunkts bija visradošākais, katrai komandai Madlienas estrādē bija jāizveido sava atšķiršanas zīme – karogs. Kontrolpunktā ,,Iegriez mani’’ pārbaudījām komandu basketbola prasmes un viņu līdzsvara izjūtu. Kārtīgs skolēns ir precīzs skolēns, tāpēc precizitāte tika pārbaudīta kontrolpunktā ,,Fuksītis’’. ,,Sapītās kājas’’ bija piemērots kontrolpunkts tiem skolēniem, kuriem problēmas nesagādā pārvietošanās ar pildbumbu iespiestu starp ceļgaliem. Kontrolpunktā ,,Slāpīte’’ skolēniem likām pārnest ūdeni no strautiņa uz spaini. Nākamajā kontrolpunktā ,,Medikopters’’ komandas sagaidīja nestuves, kuras bija jāpielieto nēsājot komandas biedrus no viena distances gala, līdz otram. Skolēnu muzikalitāti mēs pārbaudījām kontrolpunktā ,,Šlāgera aptauja’’. Pēc skrējiena cauri mežam, kontrolpunktā ,,Matam pa vecam’’ komandas rādīja savas prasmes un lielījās ar pieredzi zābaka mešanā. Zināšanas par teikumu veidošanu tikai atsvaidzinātas kontrolpunktā ,,Parunāsim’’. Skatoties kontrolpunktā ,,Pastum, pastum, pietupies’’ uzņemtos video, varējām secināt, ka Ufo dziesmas kustības var noderēt arī praktiski.

Finišā, pie skolas ieejas durvīm, komandas ar fotoaparātu un atspirdzinošu sulu sagaidīja skolotāja Anita.

Skrējienā uzvaru izcīnīja 9.a klases komanda!

5. klase

6. klase

7. klase

8. klase

9. klase

10. klase

11. klase

12. klase

Paldies visām komandām, kuras šo saulaino dienu pavadīja uz aktīvas un veselīgas nots!

Aizej tur, nezin, kur… 2014
29.09.2014.

Kā jau katru rudeni, arī šogad, 19. septembrī skolā notika skrējiens „Aizej tur, nezin, kur…” . Pasākuma mērķis bija vienot klašu kolektīvus kopīgā piedzīvojumā. Šogad skolēni pārbaudīja savu spēku un izveicību 12 kontrolpunktos: „Komēta”, „Boulings”, „I Palīdzība”, „Pīļu dīķis” u.c. Pēc skrējiena pie skolas skolēnus „sagaidīja” silta tēja.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)