Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkurss
08.12.2016.

3. decembrī Ērgļos notika R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa noslēguma pasākums, uz kuru bija uzaicināti 65 labākie domrakstu no visas Latvijas. Atzinību saņēma arī Madlienas vidusskolas 12. klases skolniece Monta Meikališa, rakstot par tematu „Es esmu stāds, kas svešuma gaisu nevar panest” (R. Blaumanis). Konkursa darba tapšanā jaunietei palīdzēja latviešu valodas skolotāja Zinta Saulīte. Apsveicam Montu ar panākumiem!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)