Runas konkurss sākumskolā
05.12.2017.

Sākumskolu ceturtdien lielajā skolas Skatuves runas konkursā pārstāvēs:

1. kl. – Patrīcija Anna Rone un Niks Zīlmanis

2. kl. – Samanta Šmate

3. kl. – Terēza Elza Rone un Nils Patriks Kurtišs

4. kl. Tija Kačanova un Patriks Nikolajs Ozoliņš

Konkursā vēl piedalījās: 1.kl. – Niks Rābe, Deina Valnere, Džulians Beļinskis, 2. kl.- Kristiāns Emīls Treiģis, Alise Streile, Denīze Nora Dzene, 3.kl.-Aiga Rudzgaile, Liene Šķēla, 4.kl.- Elīza Tirzmaliete, Amanda Patrīcija Telnere, Evelīna Tirzmaliete, Laura Leitāne, Dārta Traine.

 

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)