Jauni sadarbības partneri tepat Latvijā
08.05.2015.

2015. gada 30. aprīlī 14 Madlienas vidusskolas skolēni kopā ar skolotāju Anitu Jākobsoni un direktoru devās uz Aizputi, kur piedalījās sadraudzības skolu pasākumā. Mums tā bija pirmā tikšanās, bet līdzīgi salidojumi aizsākušies jau senāk. Uz Aizputi ar saviem vienaudžiem tikties bija ieradušies pārstāvji no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, Saldus 2.vidusskolas un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas. Sākumā notika iepazīšanās ar Aizputi, Aizputes vidusskolu, ciemiņi apmeklēja „tievēšanas” kompleksu un apskatīja jau uzceltās ēkas un daļēji iekārtoto teritoriju. Mārtiņa Freimaņa mūzikas cienītājiem bija iespēja apmeklēt viņa atdusas vietu Aizputes kapsētā. Dienas otrajā pusē jaunieši demonstrēja prezentācijas par savām skolām un sūtīja cits citam muzikālus sveicienus. Pēc kopīgi noskatītas teātra izrādes Aizputes skolēnu sniegumā jaunieši mērojās spēkiem erudīcijas spēlē „Es mīlu Tevi, Latvija!”.

Jauni draugi, citu pieredzes iepazīšana un jautra kopā būšana ir ieguvumi, kas mudinās doties uz nākamo tikšanos Kuldīgā.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)