Sakņudārza sargs
11.04.2017.

Šogad teātra pulciņš iestudēja I. Krustkalnes skeču “Sakņudārza sargs”. Agri no rīta sakņudārza iemītnieki – Tomāts (Ērika Jaunzare, 5. kl.), Zirnis (Annija Kļava, 6. kl.), Burkāns (Kristianna Vjatere, 5. kl.), Kāposts (Renāte Veļigurska, 6. kl.), Gurķis (Agija Masiule, 6. kl.), Sīpols (Kristīne Jankava, 8. kl.) un Ķirbis (Raivo Zanders, 5. kl.) – pamanīja pārvērtības savā izskatā. Magone (Alise Trence, 6. kl.) ierosināja uzaicināt darbā sargu. Vispirms pieteicās Krancis (Sanija Oleta Dombrovska, 5. kl.), kas vēlējās dārzā ieviest stingru disciplīnu. Iemītniekiem nepatika noteikumi, viņš tika patriekts. Pēc tam darbā pieteicās Džeks (Nauris Nutovcevs, 5. kl.), kas visiem glaimoja, vēlējās izpatikt. Kamēr iemītnieki gulēja, viņš sāka dārzeņus nogaršot. Pirmais pamodās Zirnītis, kas palīdzību lūdza Krancim. Noskaidrojās, ka tikko pieņemtais sargs ir pārģērbies zaķis. Sakņudārza iemītnieki nolēma pieņemt darbā Kranci, ko turpmāk visi klausīs.

Šo skeču 5. aprīlī rādījām skolā, 7. aprīlī piedalījāmies Ogres Valsts ģimnāzijas teātra festivālā “Pavasaris Ogrē”. Nākotnē ceram iepriecināt Madlienas pirmskolas iestādes “Taurenītis” bērnus un Madlienas pansionāta iemītniekus.

Skolas teātra režisore A. Niedrīte

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)