Skaļās lasīšanas sacensība Ogrē
25.03.2019.

Ogres kultūras centra Mazajā zālē 22. martā notika pirmais Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Ogres reģiona fināls. Sacentās 14 lasītāji – 5. un 6. klases skolēni no piecām skolām. Dalībnieka uzdevums – 3 minūtēs pastāstīt par izlasīto grāmatu un nolasīt kādu aizraujošu fragmentu. Mūsu skolai bija gods atklāt šo pasākumu un startēt pirmajiem. Madlienas vidusskolu pārstāvēja Laura Leitāne ar Mišelas Peiveres grāmatu „Dievi un karotāji”, Nikola Markovska lasīja Valda Rūmnieka grāmatu „Madaras lādīte”, bet Harijs Jānis Pluģis – Arno Jundzes „Kristofers un Ēnu ordenis”. Paldies drosmīgajiem pirmajiem!

Bibliotekāre Edīte Lase

Skaļās lasīšanas sacensība
30.11.2018.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs jau otro gadu aicina 5. un 6. klašu skolēnus uz aizraujošu sacensību. Dalībnieka uzdevums 5 minūtēs pastāstīt par kādu izlasītu grāmatu, nolasīt paša izvēlētu fragmentu, rosinot klausītājus arī izlasīt interesanto stāstu. Sacensība notiek trīs kārtās – skolā, novadā un valstī. Latvijas skaļās lasīšanas čempions iegūs ceļojošu kausu, dāvanu kartes grāmatu iegādei un īpašu titulu „LNB Bērnu direktors – iedvesmotājs” uz vienu gadu.

29. novembrī skolas zālē pulcējās 4., 5. un 6. klases skolēni uz sacensību pirmo kārtu. Dārta Traine nolasīja aizkustinošo Tilles un Suņuvīra sarunu, Nikola Markovska – par Madaras un draugu mīklainajiem piedzīvojumiem ar Atnācējiem. Elīza Tirzmaliete pastāstīja par mazā spociņa nevainīgajiem jociņiem, Laura Leitāne gandrīz nobiedēja klausītājus ar stāstu par bronzas laikmeta zēna pārdzīvojumiem, slēpjoties no nežēlīgajiem karotājiem alā, kas, izrādās, ir kaps. Tijas Kačanovas izvēlētais fragments par skolas avīzes fotokorespondenta nejaušu atradumu – milzīgu cilvēkveidīgu radījumu kailu pēdu nospiedumiem sniegā – uzdzina zosādu. Paulas Trences stāstījums par stikla bērniem un māju, kurā pārvietojas mēbeles un bez iemesla šūpojas lustra, it kā tajā kāds karātos, arī lika skudriņām kņudināt nervus. Sacensībām gatavojās, bet ļoti žēl, ka neieradās Harijs Jānis Pluģis ar stāstu par Kristoferu un Ēnu ordeni un par kāda Rīgas zēna fantastiskiem piedzīvojumiem vasaras brīvlaikā, teleportēšanos un ceļojumiem laikā.

Stāsti bija tiešām intriģējoši. Dažus arī žūrija – Silvija Tutāne, Maruta Viduce-Ševele un Signe Kušnire – nebija lasījušas un klausījās ļoti ieinteresēti.

Klausītāji ar skaļiem aplausiem un ovācijām un žūrija pēc stingri noteiktiem sacensības nolikuma vērtēšanas kritērijiem vienbalsīgi par mūsu skolas skaļās lasīšanas čempioni atzina Lauru Leitāni. 2. vieta – Nikolai Markovskai un 3. vieta – Paulai Trencei. Uzvarētājiem priekšā sacensība novadā marta beigās.

Liels paldies dalībniekiem par cītīgu lasīšanu un gatavošanos sacensībām. Paldies klausītājiem par aplausiem un žūrijai par darbu. Aicinu visus lasīt aizraujošos stāstus, arī pieaugušos. Skolas bibliotēkā ir daudz jaunu grāmatu sērijā „Mēs. Latvija. XX gadsimts”, kriminālstāsti, fantastikas un vēsturiski romāni, arī romāni par mīlestību, bet R. Dž. Palasio „Brīnums” būtu jāizlasa katram pedagogam. Uz tikšanos bibliotēkā!

Madlienas vidusskolas bibliotekāre Edīte Lase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)