Skatuves runas konkurss
11.12.2019.

5. decembrī notika skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās no katras klases paši labākie runātāji. Žūrijas komisijā bija skolotājas Silvija Tutāne, Zinta Saulīte, Justīne Linde, Maruta Viduce-Ševele. Pasākumu vadīja Vija Jēkabsone. Kā atzina žūrija, dalībnieki šogad bija ļoti labi sagatavojušies.

Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, dalībnieki un viņu atbalstītāji minēja mīklas, atbildēja uz jautājumiem, kuri saistīti ar folkloru. Par pareizām atbildēm saņēma konfektes.

Žūrija katrā klašu grupā noteica labāko runātāju, bet tālāk uz novadu tika izvirzīti skolēni:

– Evelīna Gramoļina no 1. klases,
– Sanija Torbejeva no 2. klases,
– Terēza Elza Rone no 5. klases,
– Jogita Lazdiņa no 12. klases.

Novēlēsim viņiem gatavošanās prieku un labus rezultātus novadā.

Skolotāja Vija Jēkabsone

Skolēnu skatuves runas konkurss 2019
04.03.2019.

Ceturtdien, 28.februārī, Ogres Mūzikas skolā norisinājās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēnu skatuves runas konkurss 2019. Mūsu skolu šajā konkursā jau otro gadu pēc kārtas pārstāvēja 2. a klases skolniece Patrīcija Anna Rone. Tāpat lieliski uzstājās arī 4. a klases skolēns Renārs Rainers Biezbārdis, norunājot gan dzeju-I kārtā, gan prozu-II kārtā. Abi skolēni ieguva I pakāpes diplomus un par galveno ieguvumu uzskata pieredzi, kas tiek gūta šādos konkursos.

Abi uzskata, ka, ja to dara regulāri, meistarība aug gadu no gada. Lielu pateicību pelnījušas skolotājas Signe Kušnire un Dana Balode par skolēnu sagatavošanu, kā arī mūsu paldies skolēnu vecākiem, kuri ņem aktīvu līdzdalību bērnu atbalstīšanā.

Skatuves runas konkurss svešvalodās
05.02.2019.

31. janvārī Madlienas vidusskolas aktu zālē norisinājās ikgadējais skatuves runas konkurss svešvalodās – angļu un krievu valodā. Konkurss aicināja 11 mūsu vidusskolas drosmīgākos un daiļrunīgākos angļu un krievu valodu pārstāvjus gan no pamatskolas, gan vidusskolas.

Angļu valodā 1. vietu pamatskolas grupā izcīnīja teatrālais un visādā ziņā pozitīvais 5.a klases pārstāvis Patriks Nikolajs Ozoliņš, bet vidusskolas grupā ar skaidru izrunu un iedvesmojošu dzejoli triumfēja 10. klases skolniece Elīza Rasma Bičevska. Krievu valodā pamatskolas grupā ar ļoti sirsnīgu dzejoli uzvaru ieguva 8. klases skolniece Annija Kļava, tomēr jāuzteic arī 8. klases puišu Ilgoņa un Emīla drosme, jo viņi patīkami pārsteidza konkursa žūriju ar savu priekšnesumu. Vidusskolas grupā apstiprinājās tas, ka pieredze tomēr ir ļoti noderīga, un uzvaras laurus plūca 12. klases skolniece Māra Kļaviņa.

Paldies visiem, kas iedrošināja runātājus, un tiem, piedalījās!

Skatuves runas konkurss
13.12.2018.

13.decembrī norisinājās ikgadējais skatuves runas konkurss  1.-12.klasei, kopā piedaloties 21 skolēnam. 1.klašu grupā dzejoļus skaitīja Donats Runcis- Rainis „Visi desmit”, Elizabete  Mača – Uldis Auseklis „Skudru pasaka”, bet Sanija Torbejeva, skaitot  dzejoli Rainis „Mākonītis un mākonīte”,  ieguva 1. vietu.

2.-3. klašu grupā dzejoļus skaitīja 2. klases  skolniece Patrīcija  Anna Rone, ar Laimoņa  Pēlmaņa dzejoli  „Slimie  runčukiņi” iegūstot  1. vietu savā klašu grupā un iespēju pārstāvēt Madlienas vidusskolu arī Ogres novadā. Pateicību par piedalīšanos saņēma Roberts Miks Mačs no 2.klases ar Jāzepa Osmaņa dzejoli „Pēc piena” un Arīna Binkjavičus no 3.klases ar Guntas Ristamecas dzejoli „Ja es varētu”.

4.-6. klašu grupu pārstāvēja 4.klases skolēni Terēza Elza Rone – Māra Cielēna „Laupītājs”, Renārs Rainers Biezbārdis – Rasma Urtāne „Ķēniņa meitas”, Sandija Liepa – Pēteris Brūveris „Datorvīrusa dziesma” , 5.klases skolēni  Nikola Markovska –  Vilis Plūdonis „Sniegavīrs”, Evelīna Tirzmaliete –  Monta Meijere „Vakars pie mana loga”, Harijs Jānis Pluģis – Arvīds Skalbe „Baltie bērzi”, 6.klases skolnieces- Amanda Grundane – Imants Ziedonis „Neviens nevienam nepieder”, Iluta Rubene – Leina Markevica „Pasaule, kur eņģeļa nav neviena”. Šajā klašu grupā 1. vietu izcīnīja Renārs Rainers Biezbārdis un arī viņš pārstāvēs Madlienas vidusskolu Ogres novadā.

7.- 9. klašu grupu pārstāvēja četras meitenes  no 7. un 8. klases. 7. klases Alise Pētersone ar Rasma Urtānes dzejoli „Bērnības smarža” un Ieva Rābe ar Imanta Ziedoņa dzejoli „Es mīlu tavas acis”. 8. klases skolniece Annija Kļava skaitīja Lailas Meinardes dzejoli „Aiz mana loga”, bet Elīza Liepiņa runāja „Ezera monologu”. Šajā klašu grupā spēcīgāka un izteiksmīgāka bija Elīza Liepiņa,  kura ieguva 1. vietu.

Vidusskolas grupā piedalījās Elīza Rasma Bičevska  no 10.klases ar Imanta Ziedoņa dzejoli „Palīdziet atrast man mieru”, Jogita Lazdiņa no 11. klases ar Aleksandra Čaka „Kioski” un  12. klases skolniece  Ketija Povha ar  Imanta Ziedoņa dzejoli „Par pašapziņu”. Šajā klašu grupā 1. vietu ieguva Jogita Lazdiņa.

Katrs skolēns saņēma mazu piemiņas balvu par piedalīšanos konkursā.

Paldies visiem skolēniem, kas bija gatavojušies un piedalījās skatuves runas konkursā! Paldies arī žūrijai, kas vērtēja katra skolēna sniegumu!

Skatuves runas konkurss svešvalodās
30.01.2017.

Katru gadu Madlienas vidusskolā par tradīciju kļuvis skatuves runas konkurss svešvalodās. Arī šogad skolēni aktīvi atbalstīja šo pasākumu, mācījās norunāt pašu izvēlētus dzejoļus gan krievu, gan angļu valodā. 26.janvārī paši veiksmīgākie no katras klases sacentās konkursā skolā. Neatkarīga žūrijas komisija, kuras sastāvā bija bērnudārza “Taurenītis” vadītāja Ingrīda Mārtiņa un metodiķe Aija Simsone, bijusī angļu valodas skolotāja Dzidra Leitāne un svešvalodas skolotājas Mārīte Karņicka un Alda Karaseva, vērtēja 5.-12.klašu skolēnu sniegumu. Vairāki no viņiem uzstājās pat abās valodās.

Sveicam uzvarētājus!

Angļu valodā:
1.vieta – Jogitai Lazdiņai (9.a kl.),
2.vieta – Sintijai Piterniecei (12.kl.),
3.vieta – Lindai Smilškalnei (8.a kl.).

Krievu valodā:
1.vieta – Mariko Vītoliņai (7.a kl.),
2.vieta – Undīnei Piterniecei (12.kl.),
3.vieta – Mārai Kļaviņai (10.kl.).

Skatuves runas konkurss
02.12.2016.

1.decembrī skolā norisinājās gadskārtējais skatuves runas konkurss „Zvirbulis”. Pavisam piedalījās 15 skolēni no 1. līdz 12.klasei.

dsc07265

2.-3.klašu grupā 1.vietu ieguva Terēza Elza Rone no 2.a klases, 4.-6.klašu grupā – Undīne Dzene no 5.a klases, 7.-9.klašu grupā – Elīza Rasma Bičevska no 8.a klases, bet vidusskolas grupā uzvarēja Sanda Rācene no 11.klases, kura visus apbūra ar savu I.Ziedoņa dzejoļa „Ezers” interpretāciju.

Uz novada skatuves runas konkursu Ogrē dosies Terēza Elza Rone un Sanda Rācene.

Latviešu valodas skolotāja
Vija Jēkabsone

Skatuves runas konkurss
04.12.2015.

3. decembrī skolas zālē sanāca kopā tie, kuri klašu konkursā bija ieguvuši labāko rezultātu.
Konkursā piedalījās 20 skolēni no visām klašu grupām. Žūrija vērtēja dzejoļa domas atklāsmi, dikciju, skolēna prasmi uzburt priekšstatu gleznas, kā repertuāra atbilstību skolēna vecumposmam. Skanēja Raiņa, Aspazijas, O.Vācieša, I.Ziedoņa un citu latviešu autoru dzeja, bet dzirdējām arī ne tik pazīstamu dzejnieku darbus, piemēram, G.Ristamecas, O.Skujas, R.Urtānes darbus.
2.-3. klašu grupā 1. vietu ieguva3.a klases skolniece Amanda Grundane, 4.-6. klašu grupā 4.a klases skolniece Undīne Dzene, 7.-9. klašu grupā- 9.a klases skolnieks Raimonds Batura, 10.-12. klašu grupā 11. klases skolniece Monta Meikališa. Veicināšanas balva 9.a klases skolniecei Ketijai Povhai, kura bija ļoti tuvu uzvarai. Grundane, Dzene un Batura izvirzīti novada konkursam, kur bez dzejoļa, kuru dzirdējām, vēl jāiemācās prozas fragments. Paldies par piedalīšanos T.E. Ronei, H.Veidem, N.Markovskai, R. Baltacim, E. Vanagam, S.Streilei, I.Rābei, D.S. Jākobsonam, I.Vēzim, K.Streilei, E.R. Bičevskai, K.Jankavai, L.Krupskajai, E. Ozoliņai, I. Streilei. Paldies skolotājām, kuras palīdzēja sagatavoties konkursam.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)