Skatuves runas konkurss svešvalodās
31.01.2018.

25. janvārī Madlienas vidusskolā notika skatuves runas konkurss svešvalodās. Konkursā piedalījās 14 dalībnieki no 6.–12. klasei ar saviem izvēlētajiem dzejoļiem krievu vai angļu valodā, bet Jogita Lazdiņa (10.kl.) un Estere Ozoliņa (12.kl.) izpildīja dzejoļus gan angļu, gan krievu valodā.

Iesākoties konkursam, mūs iepriecināja 5. un 6. klases dejotāji Daniela Eniņa, Sandija Tobiase, Elvis Dišereits un Daniela Lamberte, kuri tobrīd atradās Jaunjelgavā un klātienē konkursā nevarēja piedalīties, bet nosūtīja mums draudzīgus video sveicienus.

Repertuāra izvēle bija pārdomāta un atbilstoša skolēnu vecumam. Dzejoļu rindās izskanēja silti vārdi par draudzību, skolu, laimi, mīlestību un ģimeni.

Dalībnieku sniegumu vērtēja skolotājas A. Karaseva, M. Karņicka un I. Bondere, kā arī pedagogi no Madlienas PII „Taurenītis” – Ingrīda Mārtiņa un Aija Simsone, kuras žūrijas komisijā darbojas jau vairākus gadus, un tā ir kļuvusi par šī konkursa tradīciju. Taču šogad viņas iedibināja jaunu tradīciju un piešķīra savu „Simpātiju” balvu, kuru saņēma Estere Ozoliņa.

Diplomus skatuves runas konkursā krievu valodā saņēma labākie – Sandra Kārkliņa (10.kl.) un Māra Kļaviņa (11.kl.), bet angļu valodā – Jogita Lazdiņa (10.kl.) un Elīza Rasma Bičevska (9.kl.).
Apsveicam uzvarētājus un sakām lielu paldies pārējiem dalībniekiem! Paldies arī pedagogiem, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam!

Skatuves runas konkurss svešvalodās
22.01.2015.

Jau vairākus gadus savu prasmi uzstāties publikas priekšā, norunājot dzejoli angļu vai krievu valodā, apliecina 4.-12. klašu skolēni. Izvēlētā dzejoļu tematika šim gadam – draudzība un mīlestība. Visu dalībnieku sniegums bija patiešām augstā līmenī, tādēļ žūrijai nācās krietni pastrādāt, lai atbilstoši kritērijiem izvēlētos vislabākos runātājus.

Uzvarētāju godā: angļu valodā Alise Trence (4. klase), Undīne Piterniece (10. klase), Anna Stauža (9. klase); krievu valodā: Alise Birkenfelde (12. klase), Sintija Piterniece (10. klase), Sindija Seveļkova (11. klase).

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)