Pirmklasnieces panākumi reģionālajā skatuves runas konkursā
09.03.2018.

1.a klases skolniece Patrīcija Anna Rone š.g. 7. martā piedalījās Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Vidzemē, kas notika Madonā, un guva izcilus panākumus, iegūstot I pakāpes diplomu. Patrīcija savu talantu atklāja, runājot H. Dorbes dzeju un prozu no I. Indrānes „Tipsis, Topsis un Tedis”.

Paldies vecākiem par ieguldīto darbu!

Veiksme starpnovadu skatuves runas konkursā
22.02.2018.

Otrdien, 20. februārī, Ogres Kultūras centra Mazajā zālē un Deju zālē norisinājās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēnu skatuves runas konkurss. No Madlienas vidusskolas konkursā piedalījās 4.a klases skolnieks Patriks Nikolajs Ozoliņš, iegūstot III pakāpes diplomu, 3.a klases skolniece Terēza Elza Rone, kura šāda mēroga konkursā piedalījās jau otro reizi un starp spēcīgiem konkurentiem arī šogad ieguva II pakāpes diplomu, bet godpilno I pakāpes diplomu un iespēju pārstāvēt Ogres novadu tālāk ieguva 1. klases skolniece Patrīcija Anna Rone. Sakām lielu paldies skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu, sagatavojot izteiksmīgus dzejas un interesantus prozas priekšnesumus!

Skatuves runas konkurss
12.12.2017.

Konkurss notika 7. decembrī. Tajā piedalījās 18 skolas labākie daiļrunātāji. Patīkami, ka šogad bija ļoti dažāda dzejoļu izvēle, nebija prozas fragmentu. Mazāk Raiņa, Aspazijas, Vācieša un Ziedoņa dzejas, vairāk jauno autoru un mazāk pazīstamu autoru darbi. Īpaši izcēlās 1. klases skolnieces Patrīcijas Annas Rones un māsas, 3. klases skolnieces Terēzas Elzas Rones, uzstāšanās. Viņām 1. vietas savā klašu grupā un iespēja pārstāvēt skolu novadā. 4. – 6. klašu grupā 6 dalībnieki. Īpaši uzteicama Patrika Nikolaja Ozoliņa uzstāšanās. Dzejoļa tekstu runātājs papildināja ar interesantām grimasēm un žestiem. Viņam 1. vieta , arī iespēja sevi parādīt novadā. Vismazākā konkurence bija 7. – 9. klašu grupā. Vidusskolu grupā 4 runātājas. Diemžēl neviena puiša. Gan Jogitai Lazdiņai, gan Mārai Kļaviņai bija vienāds punktu skaits. 1. vieta tika piešķirta Mārai, viņa arī dosies uz novadu.

Skatuves runas konkurss
24.01.2016.

21. janvārī Madlienas vidusskolā notika kārtējais skatuves runas konkurss svešvalodās.

Skolēni lasīja dzeju gan angļu, gan krievu valodā, katrs bija izvēlējies sev tuvākās dzejas vārsmas. Uz pasākumu bija ieradušies arī sākumskolas dejotāji, kuri visus iepriecināja ar skaistām dejām, bet ar skanīgām dziesmām pasākumu ieskandināja Estere Ozoliņa un Evija Korovacka. Daiļlasītājus vērtēja kompetenta žūrija. Pasākuma noslēgumā atzinīgus vārdus saņēma visi dalībnieki, jo nav jau svarīga vieta, bet galvenais ir tas, ko mēs visi izjūtam savās sirdīs.

Mārīte Karņicka

Screenshot 2016-01-24 18.54.16

Screenshot 2016-01-24 18.54.26

Screenshot 2016-01-24 18.55.19

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)