Ogres novada skolēna karte – moderni un mūsdienīgi
21.11.2018.

Ogres novada skolēna karte – personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts skolēna vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, izglītības iestādes nosaukums, kartes numurs, derīguma terniņš, klase, kas apliecina skolēna identitāti, tiesisko statusu un piederību uz viedkartes norādītajai izglītības iestādei.

Mūsdienu cilvēkus viena no raksturojošām iezīmēm ir kabatas portfelis, pārpilns ar dažadām viedkartēm – banku kartēm, atlaižu kartēm, iD kartēm, autovadītāju apliecībām u.c. Pāmaiņu laiks ir skāris arī skolēnu apliecības, kas pākāpeniski pārtaps par modernām un mūsdienīgām viedkartēm, kuras lietosim līdzvērtīgi augšminētajām. Šobrīd jaunās skolēnu kartes izmēģina Ogres 1.vidusskolas un Jaunogres vidusskolas skolēni. Ar kartēm var atvērt ārdurvis, apstiprinot savu ierašanos izglītības iestādē, karti var lietot pārvietojoties „Ogres autobusa” maršrutos, „nopīkstinot” uz īpašas iekārtas un apliecinot savu identitāti, ar kartes palīdzību var izmantot pašvaldības piešķirto brīvpusdienu apmaksu izglītības iestādē. Šāda kārtība pakāpeniski tiks ieviesta visās novada izglītības iestādēs, arī Madlienas vidusskolā. Pirmie ar skolēnu kartes priekšrocībām saskarsies tie mūsu skolas skolēni, kuri izmanto „Ogres autobusa”pakalpojumus un šobrīd iesniedz biļetes izglītības iestādē atmaksai. No 2019.gada janvāra tas vairs nebūs iespējams, jo skolēni norēķināsies ar skolēnu kartēm. Madlienas vidusskola ir uzsākusi skolēnu vecāku iesniegumu pieņemšanu par skolēnu kartes izgatavošanu (iesnieguma formas ar klašu audzinātāju starpniecību tiks nosūtītas skolēnu vecākiem un aizpildīts iesniegums tiek gaidīts atpakaļ skolā). Pilngadīgie skolēni iesniegumu raksta un iesniedz paši izglītības iestādē. Karte ir derīga trīs gadus, tad to atjauno. Ja skolēns karti pazaudē, tad atjaunošana notiek par maksu (2eur).

Informācija uzziņai pie Madlienas vidusskolas lietvedes E.Kauženas (65039106)

Madlienas vidusskolas direktors E.Viņķis

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)