Skolotāju diena 2019
18.10.2019.

4. oktobrī Madlienas vidusskolā notika Skolotāju dienas pasākums ar dažādām aktivitātēm. Pedagogi tika aicināti apmeklēt aktu zāli, kur 12. klases skolēni rūpīgi bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus un aktivitātes, kas ļāva skolotājiem izbaudīt svētkus pozitīvā gaisotnē. Pedagogi varēja baudīt muzikālus priekšnesumus, pārbaudīt savas zināšanas, risinot dažādus atjautības uzdevumus, kā arī ekskluzīva iespēja bija atminēt pašiem savus teicienus mācību stundās, ko skolēni bija ievērojuši un pierakstījuši. Kā ļoti īpaša dāvana ikvienam skolotājam tika pasniegta pildspalva, kurā iegravēts pedagoga vārds un uzvārds, tika pasniegts arī atzinības raksts kā apliecinājums par piedalīšanos pasākumā. Skolotāji bija patīkami pārsteigti, joku un humora netrūka.
Pēc pasākuma zālē skolotāji tika aicināti uz svētku mielastu, ko rūpēja paši 12. klases skolēni, tika cepti kēksiņi un rūpīgi uzklāts galds. Prieku un sajūsmu varēja novērot katra skolotāja sejā, kas liecināja par to, ka pasākums izdevies un pedagogi apmierināti! Svētku noskaņas rudenīgā atmosfērā ļāva skolotājiem izbaudīt savas dienas pasākumu godam.

Skolotāju dienas pasākums
10.10.2018.

Skolotājs – tā ir personība, kurai nav līdzīgu, šī ir visdaudzpusīgākā profesija no visām. Tikai skolotājs ir spējīgs sniegt padomu un palīdzīgu roku kā vecmāmiņa, izstarot maigumu un labestību kā mamma, taču par spīti tam uzturēt dzelžainu stingrību kā tētis…

5. oktobrī 12. klase aicināja visus pedagogus uz Skolotāju dienas sarīkojumu. Pasākuma pirmajā daļā pedagogi tika apsveikti ar ābolu kā gudrības simbolu un īpašu novēlējumu. Pēc tam tika parādīts video, kurā katra klase vēlēja labus vārdus savai klases audzinātājai.

Lai skolotāju sirdis gavilētu, 12. klase bija sarūpējusi kādu īpašu pārsteigumu. Viņi bija uzaicinājuši mākslinieku Ainaru Bumbieri, kurš skolotājiem svētkos veltīja mīļas un sirsnīgas dziesmas.

Pasākuma otrajā daļā 12. klase bija sagatavojusi video ieskatu, kā, viņuprāt, norisinās skolotāju ikdiena un dažādas aktivitātes, kuru laikā noskaidroja skolotāju veiklību, attapību un zināšanas. Pēc pasākuma 12. klase aicināja visus skolotājus uz kūku un tasi kafijas.

12.klase

Skolotāju diena 2017
16.10.2017.

Skola – tas ir kā 12 gadus garš ceļojums, kas ir balstīts uz zināšanām, prasmēm dzirdēt un iegaumēt. Mūsu skolotāji ir kā šī ceļojuma vadītāji. Par to mēs viņiem mūžam būsim pateicīgi!

Šī gada 29.septembrī Madlienas vidusskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. 12.klases skolēni saviem mīļajiem skolotājiem veltīja dziesmu ar pašu sacerētiem vārdiem, katru apbalvoja ar pateicību un individuālu nomināciju. Lai Skolotāju īpašo dienu padarītu nedaudz humoristiskāku, viņi minēja 12.klases izdomātas mīklas par sevi un saviem kolēģiem. Kamēr skolotāji beidzot atpūtās un baudīja savu dienu, vecākie skolas skolēni iejutās skolotāju lomās un vadīja mācību stundas. Vēlreiz vēlamies pateikt paldies visiem skolotājiem, kuri mūsu skolas dzīvi visus šos gadus ir padarījuši īpašus un neaizmirstamus! Kā arī liels paldies 11.klases skolēniem, kuri izpalīdzēja ar sporta stafešu vadīšanu sākumskolas skolēniem!

12.klase

Skolotāju dienas ekskursija
30.09.2017.

Skolotāju diena
03.10.2016.

Šogad 3. oktobris mūsu skolā ir tā diena, kurā mēs – skolnieki sveicam savus mīļos skolotājus. Šobrīd aiz loga paveras drēgns un rudenīgs skats, taču skolotāju sirdis vienmēr būs siltas un atsaucīgas. 12. klase izlēma, ka neuzdos pildīt nekādus uzdevumus, neliks pārģērbties vai skaitīt pantiņus. Pasākumā skolotāji verēja mierīgi pasēdēt, atpūsties no mācībām un apskatīt 12. klases veikumu: skolotāju istabas video, skolēnu apsveikumu video, kā arī Esteres un Patrika muzikālo priekšnesumu. Noslēgumā visi skolotāji tika aicināti uz metodisko kabinetu, kur cienājās ar kliņģeri un tēju.

sk1

sk2

SONY DSC

Paldies mūsu skolotājiem
30.11.2011.

Ja mūsu domās ir tumsa, skolotājs ir slēdzis, kas iededz gaismu. Ja acīs ir migla, tad skolotājs ir tālskatis, kas ļauj saskatīt neredzamo. Ja vētra būs radījusi šķēršļus mērķiem, tad skolotājs būs tas, kurš teiks: lec pāri!

Divpadsmit gadus mācoties, esam sapratuši, cik skolotāji ir nozīmīgi cilvēki mūsu dzīvē, un to, cik viņu darbs ir nesavtīgs, atbildīgs un vajadzīgs. Tāpēc no sirds vēlējāmies apsveikt viņus Skolotāju dienā ar šim laikam tik ļoti nepieciešamo C vitamīnu – nelielu humora devu.

Šogad nolēmām rīkoties nedaudz citādi, kā ierasts, tāpēc izveidojām programmu, kurā skolotāji varēja gan paši iesaistīties, gan jautri vērot norises uz skatuves. Izveidojām savu televīzijas kanālu „12-to TV Kabelītis”. Programmā bija veiksmes spēle „VIP (veiksme, intuīcija, prāts)”, kur skolotāji veiksmīgi pierādīja savas zināšanas, seriāls „Skolotāju rotaļas”, kas lika pasmaidīt un ieintriģēt pedagogus. Starplaikos rādījām uzjautrinošas reklāmas, kurās prezentējām skolotājiem noderīgas preces. Turpinājumā sekoja dienas ziņas ar ekskluzīvām reportāžām, kurās intervējām pirmās klases skolēnus un mūsu pedagogus. Skolotājiem bija iespēja piedalīties loterijā, kurā viņi varēja laimēt nebijušas balvas. Programmas noslēgumā bija izskaņas sveiciens, veltot amizantu dziesmu speciāli skolotājiem.

Pēc pasākuma mēs visi kopā sēdāmies pie tējas tases, kur dalījāmies gūtajos iespaidos un secinājām, ka pasākuma mērķis bija sasniegts – mēs visi guvām pozitīvu noskaņojumu, saliedētību un skaistas atmiņas.

Jauki bija skolas direktores vārdi par sarīkojumu: „Skolotāju dienas pasākumam 12. klases skolēni bija ļoti rūpīgi gatavojušies, tādēļ tas
izdevās lielisks, pilns humora un daudzveidīgu aktivitāšu. Ir patīkami šādā svētku reizē sajust, ka skolēni patiesībā prot novērtēt pedagoga darba nozīmību un arī grūtumu.”

Justīne Praliča un Marta Ločmele, 12. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)