Spēka diena-2017
28.11.2017.

Šogad, 10. novembrī, Madlienas vidusskolas sporta zālē norisinājās ikgadējā “Spēka diena.”

1.-12. klases skolēni visa rīta garumā aktīvi varēja piedalīties sporta aktivitātēs un pierādīt sevi dažādās disciplīnās. Vidusskolas klašu komandām bija iespēja pierādīt savus spēkus virves vilkšanā.

Pasākums bija izdevies, jo tas deva skolēniem prieka pilnas emocijas.

Skolēnu pašpārvalde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)