Sporta diena „Kopā jautrāk”
08.10.2019.

3. oktobrī pulksten 10.00 Madlienas vidusskolā norisinājās sporta dienas pasākums sākumskolai (1.–4. klase), kurā piedalījās apmēram 65 bērni. Šo sporta dienu organizēja skolotāja Rita Pučekaite, un viņai palīdzēja 9. klase, kuri bija tiesneši un atbildīgie par visiem 11 kontrolpunktiem. Sporta dienā bija 11 dažādi uzdevumi, kuros bērni varēja pārbaudīt prasmes aktīvi darboties. Pavisam kopā bija 8 komandas, kurās galvenie kapteiņi bija bērni no ceturtās klases. Tās bija jauktās komandas. Šis sporta pasākums bija sākumskolai, jo iepriekšējais skolēnu pašpārvaldes rīkotais skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…” bija organizēts 5.–12. klasei. Ar skolotāju Ritu Pučekaiti ceram ieviest jaunu tradīciju sākumskolas mazajiem ķipariem. Mums, 9. klasei, bija liels gods piedalīties pasākuma organizēšanā, esam priecīgi, ka varējām palīdzēt izklaidēt mazākās klase skolā, lai arī viņiem skolas dzīve būtu jautrāka un pidzīvojumiem bagātāka. Paldies skolotājai Ritai, ka deva mums iespēju pierādīt sevi.

Elīza Liepiņa, 9.kl.

Sporta diena sākumskolā
19.02.2015.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)