Superpuika 2014

Konkurss „Superpuika 2014”

Madlienas vidusskolā novembrī norisinājās 5.-9. klašu konkurss „Superpuika – 2014”. Ceļš līdz Superpuikas titulam veda cauri 4 kārtām: uzdevumi par Latvijas vēsturi „Mana Latvija”, komandas darbs „Vīru spēles brīvā dabā”, sporta aktivitātes „Esi stiprs Latvijai”, radošais uzdevums „Ko lai es dodu tev, Latvija?” Konkursa laikā tika noskaidroti paši superīgākie 5 puikas un klase, kurā vissaliedētākais…