Konkurss „Superpuika 2014”
09.11.2014.

Madlienas vidusskolā novembrī norisinājās 5.-9. klašu konkurss „Superpuika – 2014”. Ceļš līdz Superpuikas titulam veda cauri 4 kārtām: uzdevumi par Latvijas vēsturi „Mana Latvija”, komandas darbs „Vīru spēles brīvā dabā”, sporta aktivitātes „Esi stiprs Latvijai”, radošais uzdevums „Ko lai es dodu tev, Latvija?”

Konkursa laikā tika noskaidroti paši superīgākie 5 puikas un klase, kurā vissaliedētākais zēnu kolektīvs.


„Uzdevumi par Latvijas vēsturi” – 5. klase


„Šaušana mērķī” – 5. klase

„Sporta aktivitātes” – 6. klase

„Uzdevumi par Latvijas vēsturi” – 7. klase

„Upes šķērsošana” – 8. klase

„Sporta aktivitātes” – 8. klase

„Mezglu siešana” – 9. klase

Sporta aktivitātes – 5.-9. klases zēni

Radošais uzdevums „Ko lai es dodu tev, Latvija?”

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)