Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un sporta spēļu laureātus
18.05.2016.

Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un sporta spēļu laureātus

12.maijā Madlienas vidusskolas aktu zālē pulcējāmies uz svinīgu pasākumu, kurā teicām pateicības vārdus skolēniem, kuri sevi apliecinājuši piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un guvuši godalgotas vietas dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās.

IMGP0366

Uzrunā skolas direktors E.Viņķis uzsvēra, ka ceļš uz gudrību vienlaikus ir ceļš uz savu panākumu kaldināšanu un karjeras veidošanu. Varam būt gandarīti, ka Madlienas vidusskolas vārds daudzkārt cildināts gan sporta jomā, gan konkursu panākumos un zinātņu jomās. Katram skolēnam tika pasniegts skolas pateicības raksts, bet godalgoto vietu ieguvēji saņēma īpašu, šim pasākumam izgatavotu medaļu ar skolas attēlu. Šogad pirmo reizi kopā ar pateicības rakstu, balvu saņēma arī skolotāji, kuru gatavotie skolēni bija guvuši godalgotas vietas (1.-3.vietas) mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Ceram, ka balva – porcelāna izstrādājums ar skolas simboliku, kļūs tradicionāla un prestiža.
Pasākumā piedalījās arī skolēnu vecāki, kuri bija gandarīti par bērnu sasniegumiem. Paldies, mūzikas skolas audzēkņiem (mūsu skolas skolēniem), kuru sveicieni izskanēja muzikālos priekšnesumos.

IMGP0372

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)