Ogres novada jaunatnes teātru skatē
05.03.2018.

Piektdien, 2. martā, Ogres novada Kultūras centrā norisinājās Ogres novada skolu jaunatnes teātru skate, kurā izglītības iestāžu teātra pulciņu dalībnieki rādīja savus iestudējumus. Madlienas vidusskolu pārstāvēja teātra pulciņa dalībnieki – Raivo Zanders, Roberts Baltacis un Amanda Grundane ar Sergeja Kozlova pasakas dramatizējumu „Kā noķert mākoni”. Žūrijā darbojās aktrise un režisore Kristīne Klētniece-Sika un režisors, pedagogs un aktieris Uģis Tīrums, kurš atzinīgi uzteica mūsu skolēnus par viņu spēles prieku. Mūsu jaunie aktieri ieguva 21 no 30 punktiem un II pakāpes diplomu. Lielu paldies sakām režisoram un pulciņa vadītājam Gundaram Caukam.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)