Valentīndienas nedēļa
16.02.2017.

14.februārī tiek atzīmēta Svētā Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. Šajā dienā dvēseļu radinieki apmainās ar apsveikumiem, dāvina ziedus un pavada laiku kopā. Madlienas vidusskolā no 13. līdz 15.februārim  darbojās Valentīndienas pasts, fotostūris un īpaši izveidotā sirds veida plakātā visiem bija iespēja pielīmēt krāsainu sirsniņu ar savu vārdu vai kādu mīļu novēlējumu.  Prieks bija redzēt, ka Madlienas vidusskolas skolēni aktīvi piedalījās Valentīndienas svinēšanā. Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde novēl visiem sirsnīgu un mīlestības pilnu turpmāko gadu!

Skolēnu Pašpārvalde


1.klase – audz. Rasma Vērpēja

2.klase – audz. Signe Kušnire

6.klase – audz. Inta Oša

10.klase – audz. Anita Jākobsone

11.klase

Valentīndienas nedēļa
17.02.2016.

14.februārī tiek svinēta Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. Tā ir diena, kad visi mīlētāji teic viens otram mīļus vārdus, dāvina ziedus un raksta apsveikumus. Madlienas vidusskolā no 8. līdz 12.februārim darbojās Valentīndienas pasts, fotostūris un uz īpaši izveidota plakāta visiem bija iespēja rakstīt mīļus un sirsnīgus novēlējumus ikvienam. Visas dienas garumā skolēniem tika dota iespēja piedalīties selfiju konkursā.

MVS skolēnu pašpārvalde

Screenshot 2016-02-17 19.19.41

Screenshot 2016-02-17 19.19.57

Screenshot 2016-02-17 19.19.58

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)