Skolotāju sporta spēles
25.09.2011.

Dažas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada izglītības iestāžu darbinieki pulcējās Madlienā, lai piedalītos jau 17. Skolotāju sporta spēlēs. 20 komandu konkurencē par uzvarētājiem kļuva mājinieki – Madlienas pirmskolas izglītības iestādes “Taurenītis” komanda.

Pērnajā rudenī Skolotāju sporta svētki notika Meņģelē. Tur uzvarētāju laurus plūca Madlienas vidusskolas pedagogi, kuriem tāpēc šogad bija jāuzņemas spēļu rīkotāju pienākumi. Jāsaka, ka, pirmkārt, šoreiz bija trāpīts ar pasākuma datuma izvēli, jo laika apstākļi bija īsti vasarīgi un ļoti piemēroti sportiskajām aktivitātēm svaigā gaisā. Sporta spēļu dalībnieki, atklāšanas ceremonijā noklausījušies Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos Vitas Pūķes apsveikumus, kārtīgi iesildījās, izpildot aerobikas vingrinājumus, bet pēc tam devās pildīt rīkotāju sagatavotos uzdevumus.

Sacensību pirmajā daļā pedagogu komandām bija jāatrod Madlienas pagasta centrā izvietotos kontrolpunktus, kur viņus sagaidīja desmit dažādi pārbaudījumi, piemēram, jautri uzdevumi ar nosaukumu “Gramiņš”, “Vardulēns” vai “Lielais loms”. Tagad, kad zināmi visi rezultāti, vairs nav noslēpums, ka pārbaudījumā “Lidojošais objekts” uzvarēja Mazozolu pamatskola, “Trīscīņā” – Lielvārdes vidusskola, “Mākslā” – PII “Taurenītis”, “Vai zini, kam tas pieder?” – Taurupes vidusskola, “Lielajā lomā” – Ķeguma komercnovirziena vidusskola, “Vardulēnā” – Suntažu vidus­ skola, “Autopurvā” – Lēdmanes pamatskola, “Gramiņā” – Ogres pamatskola, “Lielgabalā” – Birzgales pamatskola un “Precīzajā rokā” – PII “Gaismiņa”.

Sporta spēļu dalībnieki gan par savām sekmēm sacensību pirmajā posmā pat nenojauta, bet paēda pusdienas un ķērās pie atlikušajiem četriem uzdevumiem. Disciplīnā “Sarkanais gailis” uzvarēja Ķeguma komercnovirziena vidus­ skolas komanda, ķegumiešiem 1. vieta arī “Ķisenu kaujās”. “Slapjajās draiskulībās” un fotoorientēšanās sacensībās labākie ierādījās “Taurenīša” darbinieki.

Saskaitot visu komandu visus iegūtos punktus, atklājās, ka par sporta spēļu uzvarētāju kļuvis tieši Madlienas “Taurenītis” (100 punktu), vicečempionu godā Birzgales pamatskolas pedagogi (110), bet kauss par 3. vietu tika Suntažu vidus­ skolas komandai (115,50). Balvas, kā jau mūsu skolotāju sporta spēlēs ierasts, saņēma ne vien uzvarētāji, bet arī vēl dažu konkrētu vietu ieguvēji. Šoreiz palaimējās Ķeguma komercnovirziena vidusskolai (4. vieta), kā pirmajiem aiz pjedestāla, Taurupes vidusskolai (8. vieta), jo bija gada astotais mēnesis), Lēdmanes pamatskolai (11. vieta), jo ir 2011. gads, PII “Riekstiņš” (17. vieta), jo tās bija 17. sporta spēles, un Meņģeles pamatskolai – lai nebūtu skumji, par vietu, kurā tā palika. Balva tika arī Madlienas vidusskolas darbiniekiem par lieliski sarīkotajiem sporta svētkiem.

Otro gadu pēc kārtas par uzvarētājiem kļuva madlienieši, tomēr nākamās Skolotāju sporta spēles notiks nevis Madlienā, bet gan Ogrē. Starp citu, pēc pirmajiem 10 pārbaudījumiem 1. vietā atradās tieši Ogresgala pamat­ skolas komanda, kurā beigās finišēja tikai 6. vietā un palika bez balvas. Toties ogresgalieši saņēma sporta spēļu karogu un nākamgad gaidīs visu četru novadu skolotājus ciemos pie sevis.

www.ogresnovads.lv

Turpinājums ogresnovada vortālā: Skolotāju sporta svētki Madlienā

Dzeja vasaras noskaņās
13.09.2011.

Jau kokos ievijas krāsu pavedieni, rīti sapinas miglas palagos, bet asteru ziedi dārzos aicina uz skolu. Vasara ir aizsteigusies vēja spārniem, vien palikušas atmiņas un gaišas domas. Skola gaida, jo atkal grib dzirdēt zvana skaņas, skolēnu smieklus un skolotāju raitos soļus. Sākas septembris – Dzejas mēnesis, kad top jauki, skanīgi un arī nebēdnīgi dzejolīši par silto vasaru, raibo dzīvi skolā un vēlmi kļūt gudrākam un labākam. Ielūkosimies Madlienas vidusskolas audzēkņu dzejas rindās!

Latviešu valodas skolotāja Zinta Saulīte

Siltie saules stari
Šodien ļoti gari.
Puķes ziedus vaļā ver,
Skaistos saules starus tver.

Domāju es katru dienu
Tikai domu vienu:
Siltu sauli, mazu vēju
Dod mums, mīļais Dievs!
Anna Stauža, 6. klase

Vasarā smaržu pārpilnībā
Ziedi griežas jautrā dejā,
Putni rūpējas par mūziku,
Es viņu čalas uzklausu.

Paveru krūmos spraudziņu,
Tauriņu dejas vēroju.
Tikai pašā vakarā klusi
Dodos uz mājas pusi.
Tad beidzot baltos palagos krītu,
Sienāžu aijāta, miegā slīgstu.
Beāte Ločmele, 6. klase

Visa diena krāsās lieta,
Vienos priekos pavadīta.
Krāšņu ziedu iepazīta –
Tā ir viena vas’ras diena!
Airita Tirša, 7. klase

Uz pleca man ir soma
Un galvā gudra doma,
Uz skolu lepna nāku
Un mācīties es sāku.
Liene Leitāne, 8.a klase

Skolas dienā visi lēni
Un tai skaitā arī zēni.
Kādam miegainas ir acis,
Skat, jau klasē ceļas tracis!
Elfa Bukša, 8.a klase

Gar mežu stiepās ceļš,
Pa to reiz gāja teļš.
Tam piekusušas kājas,
Jo meklēja viņš mājas.
Dita Žurēviča, 8.a klase

Uz skolu eju lēni,
Pretī soļo zēni.
Visiem lielas acis,
Jo ceļā bija tracis.
Katrīna Baumane, 8.a klase

Siltā, aizgājusī vasara
Nekad neliksies pārāk gara.
Tu atmiņas man dāvāji
Un maigi, liegi aijāji.
Kitija Vasiļjeva, 9. klase

Tie skolas gadi,
Tie skolas gadi!
Tik aizraujoši un brīnišķīgi…
Tie aizved tevi jaunā dzīvē,
Kas pilna prieka un laimes!
Alise Ketlere, 9. klase

Pa ceļu eju lēni
Un nesu savu somu,
Pretī man nāk zēni
Un klāsta savu domu.
Laura Jēgere, 10. klase

Ir garš, garš ceļš,
Pa ceļu soļo teļš.
Tam četras tievas kājas,
Bet man ir divas mājas.
Alise Viduce, 10. klase

Sīkais tārps tik klusi, klusi
Aizlīda uz alas pusi.
Tā kā līda pārāk lēni,
Nospieda to lielie zēni.
Kintija Kondratjeva, 12. klase

Vasara jau galā,
Joki jāliek malā.
Nu uz skolu jāsteidzas,
Mācībās lai paveicas.
Mairis Valainis, 12. klase

Pa ceļu gāja teļš,
Un tas bij’ viņa ceļš.
Tam priekšā bija grava
vai varbūt arī pļava.
Uz galvas tam bij’ pods,
Un pazaudēts tā gods.
Elīna Zvingule, 12. klase

Zēni gāja klusi
Uz nepareizo pusi.
Uz pleciem bija somas,
Un galvā sliktas domas.
Mairita Kovaļkova, 12. klase

Kad vasarā sāk palikt klusi,
Ir jāsāk iet uz skolas pusi –
Ar lielu, smagu somu
Un gaišu, gudru domu.
Es skolas kalnā nāku
Un gudrīb’s apgūt sāku.
Justīne Praliča, 12. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)